Ljudabsorbenter för gymnastikhall

Här listar vi bullerdämpande och ljudabsorberande produkter lämplig för industri.

, , , , ,

Baffel

Ljudabsorbenter som monteras vertikalt hindrar strykande ljud från att sprida sig och på så vis skapa en trevlig ljudmiljö.

Baffelabsorbenten ger ett behagligt och mjukt intryck. Möjlighet att montera där armaturer i vanliga fall är i vägen. I lite större lokaler är det svårt att dämpa störande ljud, men med Absoflex Baffel kommer man åt ljudet från alla håll vilket ger ett trevligt resultat. Baffelabsorbenten monteras vertikalt hängande från taket för att få största möjliga absorptionsyta. Idealisk för att t.ex. avgränsa mellan två olika ytor.

Baffelabsorbenten kan fås med en mängd olika ytskikt: Glasfiberväv, Polyesterväv, Polytenfolie och flamhärdigt Tyg

Går ej att beställa på webben, ring oss på 0500-491355 för mer info.

Storlek:
1200×600 mm
1200×975 mm

Tjocklek:
50 mm

av

Industridraperi

Ljuddämpande industridraperi

I stora öppna industrilokaler är bullerproblem vanligt förekommande, med hjälp av Absoflex draperier skapas en flexibel avskärmning som minskar detta buller. I jämförelse med hårda avskärmningar så dämpar Absoflex industridraperi buller medan hårda avskärmningar förstärker ljud. Industridraperier skärmar av bullret samtidigt som det fångar upp det oönskade ljudet och dämpar det.​

Denna typ av draperi passar till de flesta typer av industrier, såsom verkstad, tillverkning med mera.​

Draperiet består av 50mm tjocka ljudabsorbenter som är inneslutna av en PVC-väv på ena sidan och PVC-nät på andra sidan, dess konstruktion tillåter tuffa miljöer. Ingen lokal är den andra lik därför måste varje draperi mätas in och specialtillverkas till just den lokal där det skall användas.​

Produktfakta Absoflex Industridraperi

 • Industridraperiet består av kraftig, slät, vävburen duk
 • Mellanliggande ljudabsorbent 50 mm
 • Perforerad duk mot bullerkällan
 • Fasta eller öppningsbara väggar
 • Skräddarsydda inbyggnader
 • Högt buller reduktionstal som väsentligt sänker ljudnivån utanför väggen
 • För bästa effekt kombineras åtgärden med takabsorbenter

Storlek:
Kundanpassade mått.

Tjocklek:
50 mm

av

Industriskärm

Skärmvägg för lokaler inom industri med höga ljudnivåer och högt buller

Industriskärm Bullerbekämparen är en effektiv skärmvägg mot buller.​
När en bullerkälla har ett dominerande högt ljud kan ljudutbredningen begränsas och ljudnivån sänkas med uppsättning av industriskärmar. Skärmdämpningen är beroende av skärmens höjd och bredd. Högre och bredare skärmar ger bättre dämpning. Placera skärmen så nära bullerkällan som möjligt. Mobila skärmar ger utrymme för flexibilitet och åtkomlighet.

Varje skärmväggselement är uppbyggd av en högabsorberande akustikskiva som kärna, vilken skyddas i en självbärande tunnplåtskassett. Skärmväggen är i standardutförande perforerad på en sida.

Skärmtjocklek: 53 mm

För pris kontakta oss.

Skärmväggar (*)
Bredd 0,91 m x Höjd 2,0 m
Bredd 0,91 m x Höjd 2,4 m
Bredd 1,82 m x Höjd 2,0 m
Bredd 1,82 m x Höjd 2,4 m
Bredd 2,0 m x Höjd 2,0 m
Bredd 2,0 m x Höjd 2,4 m
Bredd 2,73 m x Höjd 2,0 m
Bredd 2,73 m x Höjd 2,4 m
Vi offererar även andra mått!

Bullerskaerm_figur1

  ( *Skärmfot till skärmväggen placerad i kanten med hjul alternativt fast fot)

Skärmväggar hörnanpassade (*)
Bredd 1,73 m x Höjd 2,0 m
Bredd 1,73 m x Höjd 2,4 m
Bredd 2,65 m x Höjd 2,0 m
Bredd 2,65 m x Höjd 2,4 m
Vi offererar även andra mått!

Bullerskaerm_figur2

  ( *Skärmfot till skärmväggen indragen 400 mm – Möjliggör att ställa två skärmväggar i 90° vinkel.)

av
, , , , , , , , ,

Palett

Palett Ljudabsorbent för alla typer av lokaler

Palett är en klassisk ljudabsorbent som effektivt dämpar ljud och buller, skapar bättre akustik i lokaler där buller och lång efterklangstid förekommer. Palett ljudabsorbent är en 50 mm tjock skiva med ett ytskikt av vit glasfiberväv perfekt för ljuddämpning. För lokaler där ljudabsorbenter saknas reflekteras ljudet i tak, golv och väggar vilket ger en lång efterklang, mycket buller och störande ekon. Därför kan det behövas bullerdämpning i lokalerna. Summan av allt reflekterat ljud ger totalt högre ljudnivå än det direkta ljudet och måste därför dämpas med absorbenter. På så sätt får man en bra ljuddämpning med hjälp av ljudabsorbenter. Placeringen av en ljudabsorbent är viktig för att ge lokalen rätt bullerdämpning. Med Palett ljudabsorbenter rätt monterade erhålls följande:

 • Ljudnivån sänks
 • Efterklangstiden minskar
 • Effektiv bullerdämpning
 • Enskilda ljudreflexer dämpas

Storlek:
1200×590 mm
1200×975 mm

Tjocklek:
50 mm

 

av
,

PVC-ridå

PVC-ridå – mot buller

Effektivt skydd mot drag, kallras, damm och buller.

Vår ljudreducerande PVC-ridå för industri fungerar som en barriär mellan bullerkällan och den del man vill ha det lugnare i. PVC-ridån i sig dämpar inte ljud utan måste kompletteras med absorbenter på vägg och tak om man vill att bullernivån ska sänkas.

Egenskaper:

 • Består av glasklar transparent PVC-strips och medger full insyn genom väggen.
 • Skyddar mot damm, drag och kyla.
 • Reducerar ljudnivån.
 • Möjlighet till passage var som helst genom väggen.
 • Finns som fasta eller rörliga sektioner.
 • Finns med olika strips-bredd och tjocklek, även andra färger.

Kontakta oss för ytterligare information, konsultation eller för offert.

Bredd:
200 mm
300 mm
400 mm

Tjocklek:
2 mm
3 mm
4 mm

Överlappning:
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm

av
, , , , , ,

Renett

Renett klarar hårda hygienkrav

Ljudabsorbent för lokaler med högt ställda hygienkrav, till exempel storkök och livsmedelsindustrier.

Absoflex Renett Hygienabsorbent är en ljudabsorbent helt försluten i en vit polyetenfolie. Polyetenfolien svänger med utav ljudvågorna och absorbenten kan på så vis ta energi ur ljudet. Speciellt anpassad för lokaler med högt ställda hygienkrav, så som livsmedelsindustrin. Tål våtrengöring och är mycket lätt att rengöra. Enkel att rekonditionera med ett utbytbart ytterhölje.

Monteras parallellt mot tak/vägg, med luftspalt eller hängande vertikalt i tak. Luftspalt för bättre akustisk verkan vilket också medför god luftcirkulation runt varje absorbent.

Med möjlighet att få ESD-klassning.

esd_klassad

Går ej att beställa på webben, ring oss på 0500-491355 för mer info.

Storlek:
1200×600 mm
1200×1000 mm

Tjocklek:
50 mm

av