, ,

Produktförbättring

Våra slagtavlor har nu blivit ännu bättre! Vi har höjt densiteten med 25%.

Vår slagtavla är som namnet avslöjar en väldigt slagtålig ljudabsorbent, absorbentens infästning är dold.
Dessa egenskaper gör att den passar utmärkt i utsatta miljöer så som sporthallar, simhallar, träningslokaler och skolor.

 

Slagtavla ljudabsorbenter för vägg

av
,

Avskärmande skärmar för barn med adhd i skolan

Nu drar skolorna igång igen efter ett långt sommarlov. Det är med olika känslor som barnen kommer till skolan med. För barn med t. ex. adhd är det inte alltid lika roligt att vara i skolan och dess miljö. Med hjälp av avskärmande skärmar från Absoflex kan det underlätta för dessa barn i undervisningen.

I en debattartikel i Aftonbladet som läraren Daniel Johansson skrivit finns en lista på olika åtgärder som kan göras för att hjälpa barn med koncentrationssvårighet.

En sak på listan är att det är bra att ha avskärmande skärmar tillgängliga klassrummen. Vi tycker att skärmarna även ska vara ljuddämpande och inte bara avskärmande. Absoflex har lite olika alternativ av skärmar som passar till skolan och förskolan. Kika gärna vidare här:

Avskärmande skärmar från Absoflex:

avskärmande skärmar för skola

avskärmande skärmar i matsal

avskärmande och ljuddämpande skärmar

Bra ljudmiljö och möjlighet till att skärma av i klassrum, hjälper barn med koncentrationssvårigheter. Vi hjälper gärna till med att ta fram lämpliga förslag på förbättrad ljudmiljö i skolor och förskolor. Det finns mycket som kan förbättras med enkla medel och i befintliga lokaler. Med avskärmande skärmar kan anpassningen justeras efterhand om det är något i miljön som ändras.

 

av
, ,

Absoflex produkter på HTS

I sommar har vår tryckmaskin gått varm här i Broddetorp. Vi har bland annat fått äran att ta fram ljudabsorbenter till Hässleholms Tekniska Skola för att förbättra akustiken i ett flertal av deras lokaler. 27 st akustiktavlor blev det sammanlagt, med två olika mönster i tre färgkombinationer vardera. Detta jobbet gav oss även inspirationen till att ta fram en kollektion med olika mönster, utöver vårt fotogalleri. Inom kort kommer den nya kollektionen att ligga ute på vår hemsida akustiktavla.se.

Bilderna nedan är tagna i vår produktion under tillverkning av de ljuddämpande tavlorna till HTS.

HTSHTS HTS

av
,

Rumsakustik & efterklangstid

Rumsakustik är något som alla påverkas av. Vi människor påverkas både fysiskt och psykiskt av ljudmiljön, ibland utan att vi tänker på det. Vad är det egentligen som påverkar god eller dålig ljudmiljö? Vad är rumsakustik? Kan vi mäta akustiken i en lokal?

Ljud är tryckförändringar/vibrationer av luftpartiklar. Vibrationer mellan partiklar leds genom longitudinella vågor genom luft. Då vågen når ett hinder som t.ex. en vägg, reflekteras en del av ljudet tillbaka i rummet. En annan del fortsätter genom väggen och resten absorberas av väggen.

Taluppfattbarhet, ljudnivå och efterklangstid är uttryck som beskriver ljudets egenskaper och ger möjligheten att beskriva ljud med siffror. På B&L Lund, Absoflex, fokuserar vi mestadels på efterklangstiden. Efterklangstid är enligt definition den tid det tar för ljudtrycksnivån i ett rum att sjunka 60 dB sedan en ljudkälla stängts av. Enkelt sagt är det ljudets eko i ett rum. Efterklangstiden är frekvensberoende, vilket innebär att ljudet tystnar olika  snabbt beroende på frekvens. Vid analys av efterklangstiden används Sabines formel:

Namnlös

Namnlös 

Den absorberande ytan (A) är en kombination av avgränsande ytors förmåga att leda ljudet vidare samt absorbera . Om ett rums avgränsande ytor har en hög absorptionskoefficient har rummet en stor absorberande yta, vilket ger rummet en kort efterklangstid. Vid mätning av efterklangstiden studeras olika frekvensers förmåga att absorberas av byggnadsmaterialet. Detta medför att varje frekvens har en egen efterklangstid och därmed också en egen absorberande yta. För att få en god rumsakustik eftersträvas en jämn absorption för de hörbara frekvenserna.

Vi på B&L Lund erbjuder ljudmätningar av efterklangstid i olika typer av lokaler, främst skollokaler. Tveka inte på att slå oss en signal om du är intresserad.

av
, ,

Referens akustiktavlor på Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare i år levererade vi akustiktavlor till Handelshögskolan i Stockholm. De hade ljudproblem i ett litet fika-/lunchrum och beställde då två akustiktavlor i storlek 1200x975x50 med sina egna motiv på Stockholm stad.

Akustiken blev genast förbättrad i rummet efter att de ljuddämpande tavlorna hade monterats. Responsen från personal var positiv: ”Innan var det jobbigt att vistas i rummet när flera personer var inne, men idag fungerar det utmärkt”. Fördelen med att sätta ljudabsorbenter på vägg är att de hamnar i samma höjd som ljudkällan (i detta fall prat). Samtidigt som akustiktavlorna förbättrar ljudmiljön, ger de snygg inredning som passar kundens tycke och smak!

Såhär tjusigt blev det.

Handelshogskolan_Sthlm_3-min Handelshogskolan_Sthlm_1-min Handelshogskolan_Sthlm_2-min

Vill ni också ha tavlor som dämpar ljudet och förbättrar ljudmiljön? Gå in på vår hemsida akustiktavla.se och beställ absoflex akustiktavlor direkt därifrån. Välj bland bilderna i vår bildbank eller skicka in era egna foton, så gör vi dem till fina ljuddämpande tavlor.

av
, ,

Ny tryckmaskin

Absoflex har nyligen investerat en tryckmaskin för att trycka på våra ljudabsorbenter. Tryckmaskinen heter Teleios GT och använder sig av direktsublimering. Tack vare denna tryckteknik får vi ett färgskarpt och tåligt resultat som inte påverkar vävens luftgenomsläpplighet, och som dessutom är miljövänligt.

tryckskrivaren_akustiktavlor

Kort om Teleios GT’s fördelar:

  • Fibrerna i polyesterväven färgas och fixeras med hjälp av värmebehandling (140°). Detta gör trycket tåligt och kan tvättas samt användas för utomhusbruk.
  • Motiven blir tydliga och färgstarka utan att påverka vävens ljudgenomsläpplighet.
  • Bläcket som används innehåller inga lösningsmedel och klarar därför REACH (EU:s kemikalieförordning).
  • Inget papper eller vatten används i samband med tryckprocessen vilket gör våra tryck miljövänliga.
av
, , , ,

Absoflex på Bokmässan i Göteborg

Den 27-30 september var Absoflex med på Bokmässan i Göteborg för första gången. Monterns väggar var täckta av absorbenter med olika tryckta motiv och hade ett tak av undertaksskivor i bärverk. Då mässhallen har en väldigt hög takhöjd och hårda ytor blir det en besvärlig ljudmiljö, samtidigt som det är mycket ljud från besökare och utställare. Dock vänjer man sig lätt vid sådana ljudmiljöer, men det kan leda till spänningar och huvudvärk. De personer som besökte vår monter tyckte det var skönt att komma in till oss ett tag eftersom de då fick vila öronen, särskilt de personer med hörselproblem.

bokmassan_2012

Det vi visade upp var ljudabsorbenter med tryck. Vi har nyligen tagit fram en  kollektion med ”Pedagogiska ljudabsorbenter” som är tänkta till undervisning i skola samtidigt som dem förbättrar rumsakustiken. Vi trycker även valfria foton på ljudabsorbenterna. Mer om Absoflex nya tryckmaskin och tryckteknik kommer snart!

av
,

Referensklassrum i Huddinge

Höga tak ger stora volymer i rum, som i sin tur skapar högre ljudnivå och längre efterklangstid. För en hörselskadad person kan det kännas besvärligt att vistas i ett sådant rum. Detta var fallet i ett klassrum på en skola i Huddinge där efterklangstiden var för lång trots tidigare åtgärd monterad i  tak.  Vi åtgärdade detta med hjälp av Corner, Anslagstavlor och Palett Bas vilket skapade en behaglig ljudmiljö. Klassrummet har en vikvägg till ett annat klassrum och fungerar bra ljudmässigt även när vikväggen är öppen. Rummet är nu i högsta ljudklass = A (mycket god ljudmiljö)

Ljudabsorbenter i klassrum

Efterklangstiden före och efter åtgärd.

av

Ljudnivån i skolmatsalar

Det finns mycket bra information att få tag på via nätet idag. Det senaste vi kommit över är ett projekt som webbplatsen Folkhälsoguiden gjort för några år sedan. (Folkhälsoguiden är en webbplats för hälsofrågor i Stockholmslän.) Projektet kallas för ”Buller i skolmatsalar”.

De har gjort mätningar av ljudnivåer i skolmatsalar, dessa mätningar har visats att i de flesta skolor ligger ljudnivåerna inom området 70-80 dBA. Kort sagt om dessa ljudnivåer är att det är svårt för elever och lärare att göra sig hörd och höra samtal.  Projektets webbplats finner ni här: ”Buller i skolmatsalar”

Det har sammanställt deras projekt med en folder som går att ladda ner som pdf på deras hemsida. ”Buller i skolmatsalar”

De har gjort en lista över åtgärder man kan göra för att sänka ljudnivåerna i skolmatsalar.

  • Högklassiga ljudabsorbenter i taket. Även den övre delen av väggarna bör förses med väggabsorbenter.

Palett takabsorbent i skolmatsalPå bilden ovan har vi monterat vår Produkt Palett som har absorptionsklass A i en skolmatsal. Det finns väldigt många som tillverkar och säljer ljudabsorbenter idag, så man bör ta reda på hur bra ljudabsorbenten är innan man köper något.

  • Antalet elever i matsalen bör sänkas ordentligt för att ljudnivån ska påverkas.
  • Dela in matsalen i mindre rum med hjälp av bullerabsorberande skärmar.

Avskärmning diskinlämning skolmatsalLjudabsorberande skärmar i skolmatsalDet finns skärmar som är goda ljudabsorbenter som är bra för skolmatsalar. Ovan ser ni vår skärmar från Absoflex.

  • Det finns fler tips i deras folder som ni gärna får läsa, länken finns i början på listan

av

God ljudmiljö i skolan – klassrum

Det har skett många förändringar inom skolans värld. Undervisningen är mer varierad idag än jämfört med den klassiska katederundervisningen som var förr. Detta gör att klassrum som tidigare var lämplig för en lärare att stå framme vid katedern och undervisa tysta elever, är nu inte lämpliga för den nya sortens undervisning.

Idag förekommer det grupparbeten och elever som arbetar med olika sorters uppgifter allt för att kunna individualisera undervisningen. Därför behövs det annorlunda utformning av klassrummen om det är fler som ska prata samtidigt och kunna koncentrera sig på sina enskilda uppgifter.

Örat är ett av de sinnen som aldrig får vila, det arbetar även när vi sover, vi vaknar snabbt om vi hör något ljud som inte ska vara där. Idag störs däremot örat ut av massa andra ljud, så som ventilationsbuller och datorer som surrar. Det är sällan helt tyst i klassrum och då behöver det inte vara några personer på plats. Därför behöver alla ”maskiner” ses över och se till att de alstrar minimalt med ljud.

När det gäller undervisningen så är talet och hörseln de viktigaste komponenterna för att vi ska kunna lära oss nya saker. Talet måste nå fram till alla elever samtidigt som det inte får leva kvar i rummet för länge för då stör det ut det allra nyaste ljudet. I fall det är så, så beror det på att det är dålig rumsakustik i klassrummet och att efterklangstiden är för lång för att kunna undervisa på ett lämpligt sätt.

Vi vill gärna hjälpa till med att dela med oss av vår kunskap inom detta område, rumsakustik och efterklangstider. Dålig rumsakustik går att åtgärda, det gäller även att minska buller.

Många pratar idag om att de har mattor, gardiner och stoppade möbler, visst dessa dämpar ljud men inte allt. Mattor och dylikt är bra på att dämpa de höga frekvenserna, alla ljusa toner. Det som blir kvar i klassrummet är massa ljud i de låga frekvenserna, basljuden. Detta är inte bra, utan det optimala är att ljudet ska dämpas jämt över alla frekvenserna.

Vad kan man då göra för att åtgärda klassrum med dålig akustik?

Vanlig är att man monterar ett heltäckande undertak, på så vis kan man gömma ventilationsrör och elkabeldragningar samtidigt som akustiken blir bättre. Det man ska se upp med är att det inte blir skivor i taket med dålig absorption. Det som är lite billigare är oftast lite sämre på att dämpa ljud. Ju tjockare undertaksskivorna är desto bättre blir de på att dämpa ljud. Tyvärr finns det fler faktorer som påverkar absorptionen av det befintliga undertaket. Det är bra att man frågar och hör hur de har tänkt sig med akustiken om den blir bra med undertaket.

Ett exempel på ett heltäckande undertak i klassrum

Ett exempel på ett heltäckande undertak i klassrum

Undertak kan kräva en del mer arbete från elektriker till exempel. En billigare och enklare lösning är att montera singelabsorbenter i taket och på väggar om det skulle behövas. Med singelabsorbenter menas att man monterar upp enstaka absorbenter och det blir inte heltäckande som med ett undertak.

Det finns mängder med ljudabsorbenter på marknaden att välja bland och fler blir det. Vi är ju en av tillverkarna på marknaden; www.absoflex.se Vi försöker ha ett komplett sortiment som kan passa för alla typer av lokaler och verksamheter, så som klassrumm till exempel.

Det vi kommit fram till är att det behövs ca 40 procentig takintäckning av absorbenter av tjockleken 50mm. Sedan finns det olika faktorer i klassrummet som gör att det kan behövas mer eller en annan typ absorbent. Faktorer som väldigt högt till tak och hårda byggmaterial, så som betong, kakel och klinker. Dessa faktorer gör att efterklangstiden är extra lång från början innan man börjar åtgärda.

För att få mer exakt vad som krävs brukar vi mäta efterklangstiden i klassrummet för att sedan göra en beräkning av absorbenter som behövs för att få ner efterklangstiden till den önskvärda tiden. Se bilder nedan på ett klassrum som vi åtgärdat med följande diagram över efterklangstiderna.

efterklang klassrum varekilsskolan

 

Till detta klassrum krävdes en tjockare variant av absorbent, allt för att få efterklangstiden jämnare över frekvensområdet.

av

Ringsignalen för ungdomar som inte vuxna hör.

Det var under Mellerudsmässan som jag fick berättat för mig att ungdomar i skolan använder sig av en ringsignal som är så högfrekvent att lärarna inte hör ringsignalen. Det gör att de kan ha på mobilen utan att lärarna förstår att det kommer sms eller att det ringer. Tjejen som berättade om detta på mässan berättade att de även använder ringsignalen för att störa kompisarna. Den ringsignal som hon hade kunde jag fortfarande höra men inte hennes mamma eller läraren som jag stod med. Ringsignalen var väldigt enformig och tjöt väldigt jobbigt, fick lätt ont i öronen av det ljudet. Kan tänka mig att det är värre för de som är yngre med bättre hörsel när det gäller de  högfrekventa ljuden.

Följ denna länk för att testa din egen hörsel när det gäller de högfrekventa ljuden:

http://www.freemosquitoringtones.org/

av