Referens Linghemshallen – sportabsorbenter

I våras monterade vi ljudabsorbenter i Linghemshallen och för ett tag sedan var vi tillbaka och gjorde eftermätningar för att se att efterklangstiden blev som vi hade beräknat. Denna gång blev verkligheten efter montaget bättre än vår beräkning som gjorts i vårt beräkningsprogram. Idrottshallen var väldigt jobbig att vistas i innan det dessa ljudabsorbenter monterades.

Information om Linghemshallen:

  • Längd: 20 m
  • Bredd: 12 m
  • Takhöjd: 6,2 m
  • Area: 240 m2
  • Rumsvolym: 1488 m3
  • Tillförd absorption: 131,8 m2
  • Intäckningsgrad takyta: 29%
  • Bullersänkning: 3,4 dB

Tillförda absorbenter:

Linghemshallen efterklangstider

Linghemshallen ljudabsorbenter Linghemshallen ljudabsorbenter Linghemshallen ljudabsorbenter

av