Referens KC betong – bullerskiva

KC Betong i Katrineholm är en industri som tillverkar betongelement i en väldigt stor lokal. En lokal på hela 600m2 och en takhöjd på 12meter, har oftast väldigt lång efterklangstid och blir lätt bullrig. I denna lokal var vi innan och mätte efterklangstiden som var som längst 4,5 sekunder som är väldigt långt. Om man jämför med en idrottshall där det helst inte får vara längre än 1,2 sekunder i alla frekvenserna.

Efterklangstidsdiagram från KC Betong

Här ser ni hur det var före och efter åtgärd.

Det som vi monterade var 459st Bullerskiva i storleken 1200x1200mm, detta skruvades upp i taket. På väggarna skruvade vi upp 104st Bullerskiva i storleken 1200x1200mm. Det blir en total yta på 810m2 med ljudabsorption.

 

bullerskiva i tak

Så här ser det ut med Bullerskiva i taket

bullerskiva på vägg

På väggen monterades bullerskivan med hjälp av plåtprofiler.

av

Referens Gustav Adolf församlingshem i Habo

Det är vanligt att församlingshem är stora lokaler som man fyller med mycket folk. Detta gör att det är svårt för många att höra vad som sägs. Det blir lätt stökigt och tröttheten kommer ganska snart. För ett tag sedan var vi i ett församlingshem i Habo och monterade Absoflex absorbenter.

Information om lokalen

Storlek: 105kvm

Rumsvolym: 326m3

Gustav Adolf församlingshem efterklangstider

Mätningar har gjort både före och efter montage

I diagrammet ovan visar på efterklangstiden både innan montage och efter montage. Det vi monterade upp var 24st Palett tak distans 1200x1000x50mm och 6st Corner 1200x600x150mm.

av

Decibel – vad är det?

Decibel är ett så kallat logaritmiskt mått, som mäter ljudnivåer. För att förklara hur en logaritmisk skala fungerar så är det enklast att ge några exempel. Om ljudeffekten ökar med 3decibel så är det en fördubbling av ljudeffekten. Det innebär att 65decibel är dubbelt så starkt som 62decibel.

Ljud är tryckvariationer i luften, dessa kallas för ljudvågor.

Amplitud är ljudets styrka och det är det som är decibel.

Frekvens är ljudets tonhöjd och anges i Herts (Hz). Ju fler hela svängningar under 1 sekund, desto högre blir ljudets tonhöjd. Hög tonhöjd är ljusa ljud som kallas diskanttoner. Låg tonhöjd är då mörka ljud och kallas för bastoner.

Örats dynamiska arbetsområde är mycket stort. Förhållandet mellan ljudtrycket vid smärtgränsen och det nätt och jämt uppfattbara ljudtrycket, är mer än ett till en miljon! För att anpassa mätskalan till örats stora arbetsområde samt till hur vi upplever styrkan hos ljud med olika ljudtryck används en logaritmiskskala för att beskriva ljudets styrka.

Ett normalt samtal brukar ha en ljudstyrkenivå mellan 60-70decibel.

Örats känslighet varierar med ljudets frekvens.

Som ett riktvärde gäller att en ökning av ljudtrycksnivån med 8-10decibel av de flesta människor upplevs som en fördubbling av hörselintrycket, det vill säga ljudet upplevs som dubbelt så stark.

Decibel - en decibelskala från minsta hörbara ljud till högsta ljudnivå

En decibelskala över olika ljud och dess ljudstyrka.

Ett sätt att minska ljud- och decibelnivån är att använda sig av olika ljudabsorbenter som skärmväggar, draperier och akustiktavlor. Detta är en effektiv lösning för att få ner ljudnivån på t.ex. arbetsplatser där den ofta kan vara hög.

av