Absoflex ljuddämpande textildraperi

Det är många som vill stänga ute buller eller avskärma sig från andra ljud. Med vårt ljuddämpande textildraperi kan man till viss del uppnå detta. Draperiet kan aldrig ersätta en massiv dörr eller en rejält byggd vägg.

Det som gör våra draperier unika är att de är stoppade med 2,5cm tjocka mineralullsskivor och det är de som gör att ljudet dämpas. Bara tyget i sig kan inte dämpa särskilt mycket.

Det kan vara lite svårt att förstå hur vårt draperi fungera och vi vill med denna film försöka visa hur det ser ut och hur det fungerar.

För mer information om våra ljuddämpande textildraperi finner du på produktsidan här.

av