Industridraperi

Ljuddämpande industridraperi

I stora öppna industrilokaler är bullerproblem vanligt förekommande, med hjälp av Absoflex draperier skapas en flexibel avskärmning som minskar detta buller. I jämförelse med hårda avskärmningar så dämpar Absoflex industridraperi buller medan hårda avskärmningar förstärker ljud. Industridraperier skärmar av bullret samtidigt som det fångar upp det oönskade ljudet och dämpar det.​

Denna typ av draperi passar till de flesta typer av industrier, såsom verkstad, tillverkning med mera.​

Draperiet består av 50mm tjocka ljudabsorbenter som är inneslutna av en PVC-väv på ena sidan och PVC-nät på andra sidan, dess konstruktion tillåter tuffa miljöer. Ingen lokal är den andra lik därför måste varje draperi mätas in och specialtillverkas till just den lokal där det skall användas.​

Produktfakta Absoflex Industridraperi

 • Industridraperiet består av kraftig, slät, vävburen duk
 • Mellanliggande ljudabsorbent 50 mm
 • Perforerad duk mot bullerkällan
 • Fasta eller öppningsbara väggar
 • Skräddarsydda inbyggnader
 • Högt buller reduktionstal som väsentligt sänker ljudnivån utanför väggen
 • För bästa effekt kombineras åtgärden med takabsorbenter

Storlek:
Kundanpassade mått.

Tjocklek:
50 mm

av
,

PVC-ridå

PVC-ridå – mot buller

Effektivt skydd mot drag, kallras, damm och buller.

Vår ljudreducerande PVC-ridå för industri fungerar som en barriär mellan bullerkällan och den del man vill ha det lugnare i. PVC-ridån i sig dämpar inte ljud utan måste kompletteras med absorbenter på vägg och tak om man vill att bullernivån ska sänkas.

Egenskaper:

 • Består av glasklar transparent PVC-strips och medger full insyn genom väggen.
 • Skyddar mot damm, drag och kyla.
 • Reducerar ljudnivån.
 • Möjlighet till passage var som helst genom väggen.
 • Finns som fasta eller rörliga sektioner.
 • Finns med olika strips-bredd och tjocklek, även andra färger.

Kontakta oss för ytterligare information, konsultation eller för offert.

Bredd:
200 mm
300 mm
400 mm

Tjocklek:
2 mm
3 mm
4 mm

Överlappning:
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm

av