TAKABSORBENTER

Dålig rumsakustik kan enkelt åtgärdas med takabsorbenter som monteras där det finns plats i det befintliga taket. Takabsorbenterna monteras mellan befintliga armaturer och övriga installationer.

Vi rekommenderar att man tillför en ljudabsorption som motsvarar 40 procent av totala takytan.

Det är viktigt att ljudabsorbenterna har ett öppet ytskikt för att kunna absorbera ljud. Våra absorbenter har den högsta absorptionsklassen: A.

Våra ljudabsorbenter för takmontage finns i en mängd utförande för att kunna passa in i alla typer av lokaler. Läs mer om våra olika typer av ljudabsorbenter för takmontering nedan.

VÅRA LJUDABSORBENTER

Valvett ljudabsorbent i olika färger monterade i bärverkstak

Valvett

Ljudabsorbent för montage i bärverk eller på vägg. Unik design som minskar strykande ljud. 29 olika tygfärger.