Våra montagesätt

De flesta av våra ljudabsorbenter kan monteras med flera olika av våra montagetillbehör.
De olika montagetillbehören har dessutom flera varianter.
På denna sida ger vi en överblick över alla våra montagetillbehör och vilka absorbenter som passar bäst med vad.
Här hittas även montageanvisningar till alla produkter.

Bygel

Det vanligaste montagesättet är med hjälp trådbyglar.
De är diskreta, enkla att montera och passar de flesta av våra absorbenter.
Byglarna gör det möjligt att montera i både tak eller mot vägg. Ljudabsorbenten kan monteras både dikt an eller med distans till underlaget. Distansbyglarna lämpar sig väl på ytor med befintliga kablar och rör.
Det finns speciella byglar när man vill montera en ljudabsorbent diagonalt, där vägg möter tak. Detta montagesätt ger extra bra dämpning i de lägre frekvenserna.
I sitt standardutförande är byglarna lackerade vita, med möjlighet till valfri NCS för att matcha en absorbents färg eller för att ge ett personligt uttryck.

Klicka på önskat montagesätt nedan för att se montageinstruktion.

Produktblad för byglar

Baffel

Att vertikalt hänga en ljudabsorbent, som en baffel, kan vara lösningen i en svårmonterad lokal. En baffel kräver liten fri yta av taket om det är trångt eller ojämnt. Ljudabsorbenter som monteras vertikalt hindrar strykande ljud från att sprida sig och på så vis skapa en trevlig ljudmiljö. I lite större lokaler är det svårt att dämpa störande ljud, men med bafflar kommer man åt ljudet från alla håll vilket ger ett trevligt resultat.

Vi har fyra olika sorters montagesätt för en Baffel. A-hängslet som levereras tillsammans med karbinhakar som baffeln enkelt hängs upp med. S-hängslet med sin öppna krok, som även den enkelt hängs upp på valfritt sätt.
Vi tillverkar även bafflar med en inbyggd plåtförstärkning i ovankant som gör det möjligt att montera baffeln dikt an underlaget. Med hjälp av en pigtail-upphängning får man även där en förstärkt ljudabsorbent som enkelt hängs upp på befintliga krokar alternativt i undertaks-bärverk med hjälp av clips.

Klicka på önskat montagesätt nedan för att se montageinstruktion.

Produktblad för baffel

Korg

Alla Absoflex absorbenter kan monteras inuti en trådkorg för att skydda absorbenten från eventuell yttre åverkan.
Absoflex har två sorters korgar, Sportkorgen, en tålig korg som klarar högsta klass vid bolltest, 1A enligt DIN18 032.
Denna korg är väldigt populär i sporthallar av alla storlekar. Den monteras enkelt med specialtillverkade fästen för både tak, vägg och i hörn, dikt an eller med distans.
Korgen är utformad så att både 50 och 100 mm ljudabsorbenter passar.
Sonettkorgen, är en trådkorg med glesare rutnät möjlig både som vitlackerad, rostfri eller C4-klassad.
Denna korg lämpar sig bra för att skydda de flesta av våra ljudabsorbenter i miljöer så som korridorer och uppehållsrum.
Korgen kan monteras i taket och mot vägg, både dikt och med distans.

Sportkorgen och sonettkorgen finns tillgängliga till små (1200x590mm) och stora (1200x975mm) ljudabsorbenter.

Klicka på önskat montagesätt nedan för att se montageinstruktion.

Produktblad för korg

Plåtprofil – Frame

Många av våra ljudabsorbenter kan monteras med hjälp av våra plåtprofiler, montagesättet kallar vi för Frame.
I sitt standardutförande är profilerna lackerade vita, med möjlighet till valfri NCS för att matcha en absorbent med färg eller för att ge ett personligt uttryck.
En byggsats med profiler består av sidoprofiler samt över- och underprofiler. De finns i två tjocklekar så att de passar både våra absorbenter som är 50 mm tjocka och 100 mm tjocka.
Över- och underprofilerna finns i längden 2400 mm, de kapas enkel för att anpassas till  önskat antalet absorbenter.
Sidoprofilerna är 590, 975 och 1200 mm, anpassade för att passa alla våra ljudabsorbenters standardformat.

Klicka på önskat montagesätt nedan för att se montageinstruktion.

Produktblad för frame

Dolt montage

Beroende på lokalens användningsområde eller uttryck så kan ett diskret montage av ljudabsorbenterna önskas.
I en gymnastiksal eller i vistelsehöjden på förskolor där närkontakt med ljudabsorbenterna förekommer regelbundet kan dolda montagestag föredras.
Stagen träs igenom tyget på baksidan vilket gör att ljudabsorbenten både sitter säkert kvar på väggen och att montagedetaljerna inte råkar skada någon som kommer nära.

Absorbentspjuten ger ljudabsorbenten ett väldigt diskret diktmontage mot både vägg och tak. Spjuten skjuts in i ljudabsorbenter vid förberedda markeringar i ytskiktet.
Detta montagesätt kan vara att föredra då ett extra diskret montage önskas där ljudabsorbenterna ska smälta bra in i miljön och endast bidra till ett god ljudmiljö inga synliga intryck.

Klicka på önskat montagesätt nedan för att se montageinstruktion.

Akustikdraperi

I en lokal där man behöver olika akustiska förutsättningar vid olika tillfällen bör man ha en flexibel ljudabsorbent.
En musiksal är ett bra exempel som kräver olika mycket dämpning för att komma till sin rätt.

Våra Akustikdraperier hängs på en skena som kan monteras både i tak, bärverkstak och mot vägg.

Klicka på önskat montagesätt nedan för att se montageinstruktion.