EFFEKTIV LJUDDÄMPNING FÖR TRAPPHUS

De flesta trapphus har dålig akustik. Detta upplevs lättast genom att föra en enkel dialog i ett odämpat trapphus. Orden förvrängs för lyssnaren och det är svårt att förstå. Du som bor i en lägenhet har säkerligen upplevt och hört när någon springer eller för oväsen i trapphuset. På samma sätt som ljudet går från trapphuset in till lägenheten, kan det även transporteras från lägenheten ut till trapphuset. Om en granne t.ex. spelar hög musik, så vandrar en del av ljudet genom trapphuset in till din lägenhet. En tänkbar åtgärd är att byta ut lägenhetsdörrarna i trapphuset. En ljuddämpande dörr kostar lita mycket som ljudabsorbenter monterade i hela trapphuset. Med ljudabsorbenter har man även en god akustik i trapphuset jämfört med att bara byta dörrarna.
Med ljudabsorbenter från Absoflex skapas ett tystare trapphus.

Grannar blir mindre störda av allt spring i trapphuset.

FÖRDELAR MED ATT SÄTTA UPP LJUDABSORBENTER I TRAPPHUS

  • Lägenheterna blir tystare då ljudstörning från trapphuset minskar.
  • Trapphuset blir ett rum  där grannar kan samtala med varandra.
  • Halvering av ljudnivån i trapphuset. En sänkning på 6-10dBA.
  • Skapa högsta ljudklass A, för efterklangstid, enligt SS 25267:2004

ARBETSGÅNG

arbetssatt_trapphus

Hur vet vi att era produkter fungerar?

Det är svårt att med ord beskriva hur ljud upplevs. En metod som vi använder oss av för att mäta hur akustiken i ett trapphus upplevs är genom mätning av efterklangstid. Detta görs genom att vi mäter hur lång tid det tar för ljudet att tystna 60 db för olika oktavband (frekvenser). Efterklangstiden är bl.a. beroende på rumsvolymen men även hur mycket ljudabsorberande material det finns i rummet. Rekommendationer på efterklangstider finns att läsa i SS 25267:2004 ”Byggakustik- Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder”.

Vad kostar det?

Kostnaden för att få en god akustik i trapphus är givetvis beroende på hur trapphuset är utformat; antal våningar, planlösningar och om det finns ljudabsorberande material idag (t.ex. undertak).

Vad innebär ett odämpat trapphus?

Ljud som transporteras genom luft dämpas då det studsar mot ett material. Om materialet har en god ljudabsorberande egenskap så fångas ljudet upp av materialet och en mindre del av det infallande studsar tillbaka in i rummet igen. I ett trapphus finns i regel en liten mängd ljudabsorberande material. Detta medför att ljudet studsar mer eller mindre utan att dämpas.

Hur kan vi få ner ljudnivån i vårt trapphus?

Genom att tillföra ljudabsorberande material till ett trapphus, så gör detta att ljudmiljön blir bättre. Förslag på ljudabsorberande material är våra Absoflex standardprodukter. Detta är skivor med dimensionerna 1200x1000x50 eller 1200x600x50 som monteras styckvis i ert tak.

Vem ska montera?

Vi hjälper er med att ta fram ett kostnadsförslag på ljuddämpande åtgärder. Vi har duktiga undertaksmontörer med lång erfarenhet som arbetar snabbt och effektivt. För att hålla kostnaderna nere, är en möjlighet att ni köper material och monterar själva. Absoflex-produkter är lätta att montera.

Går det att skära i skivorna?

Eftersom produkterna är inklädda med vit glasfiberväv som spänns runt en isoleringsskiva är det inte lämpligt att skära i skivorna. Vi kan däremot ta fram specialformat på skivor och leverera i önskat mått.