Vi hjälper dig med bullret

 

Med över 35-års erfarenhet av att mäta, beräkna och åtgärda rumsakustik så finns här samlat en stor mängd kunskap.

Vi arbetar med

  • Konsultation akustik
  • Kartläggning
  • Ljudmätning
  • Åtgärdsförslag
  • Montage

Finns det efterklangstidsmätning och rumsvolym kan vi ta fram ett förslag till åtgärd som visar på hur bra det blir efter montage.

Mätutrustning för

  • Efterklangstid
  • Luftljudisolering
  • Ljudreduktion
  • Stegljudsisolering
  • Ljud från installationer

Prova principen vi arbetar enligt, prova en förenklad variant av vårt: Beräkningsprogram