Textilier absorberar lite ljud

Ett ”vanligt” bomullstyg har en viss påverkan av ljudmiljön. Mätning av efterklangstiden gjordes med och utan ett tygstycke på väggen. Mätresultatet presenteras i diagramform nedan. En viss skillnad i efterklangstid kan konstateras för oktavbanden 1000, 2000 och 4000 Hz. Övriga oktavband är i det närmsta opåverkade.

Väggarna i det aktuella grupprummet är gjorda av hårda byggnadsmaterial (tegel med puts) vilket i kombination med den förhållandevis höga takhöjden bidrar till en lång efterklangstid för 125, 250 och 500 Hz.

Om rummet hade försetts med ljudabsorbenter som dämpar lågfrekvent ljud istället hade rumsakustiken blivit bättre och behagligare.

För att rätta till lokalen behövs basabsorbenter. Exempelvis:  Absoflex Corner.

av