Industriskärm

Skärmvägg för lokaler inom industri med höga ljudnivåer och högt buller

Industriskärm Bullerbekämparen är en effektiv skärmvägg mot buller.​
När en bullerkälla har ett dominerande högt ljud kan ljudutbredningen begränsas och ljudnivån sänkas med uppsättning av industriskärmar. Skärmdämpningen är beroende av skärmens höjd och bredd. Högre och bredare skärmar ger bättre dämpning. Placera skärmen så nära bullerkällan som möjligt. Mobila skärmar ger utrymme för flexibilitet och åtkomlighet.

Varje skärmväggselement är uppbyggd av en högabsorberande akustikskiva som kärna, vilken skyddas i en självbärande tunnplåtskassett. Skärmväggen är i standardutförande perforerad på en sida.

Skärmtjocklek: 53 mm

För pris kontakta oss.

Industriskärmen finns i höjd 2025 mm alternativt 2425 mm.

Skärmväggar (*)

Bredder:
910 mm
1820 mm
2000 mm
2735 mm
3000 mm (endast 2025 mm höjd)

Bullerskaerm_figur1

  ( *Skärmfot till skärmväggen placerad i kanten med hjul alternativt fast fot)

Skärmväggar hörnanpassade (**)

Bredder:
1735 mm
2650 mm
 
 
 

Bullerskaerm_figur2

  ( **Skärmfot till skärmväggen indragen 400 mm – Möjliggör att ställa två skärmväggar i 90° vinkel.)

 
Vi offererar även andra mått!