Våra absorbent-varianter

Många av våra ljudabsorbenter består av samma sorts kärna som vi sedan klär i olika ytskikt.
På denna sida kan du enklare få en överblick av dessa ljudabsorbenter som sedan kan pusslas ihop med våra olika montagesätt.
Produktbladen visar vilken typ av montagesätt som är möjliga.

Mineralullskärna

Mineralullskärnan är svensktillverkad.
Vi tillverkar absorbenter i både hög- och medeldensitet.
Brandklass: A1, obrännbar.

Kulör

Ytskikt: Treviratyg.
Densitet: Hög
Finns tillgänglig i 28 färger.

Linett

Ytskikt: Akrylatbehandlad linneväv
Densitet: Hög
Finns tillgänglig i 7 färger

Nyans

Ytskikt: Treviratyg.
Densitet: Medel
Finns tillgänglig i 28 färger.

Nyans Bas

Ytskikt: Treviratyg.
Densitet: Medel
Finns tillgänglig i 28 färger.

Palett

Ytskikt: Glasfiberväv
Densitet: Medel
Finns tillgänglig i vitt

Palett Bas

Ytskikt: Glasfiberväv
Densitet: Medel
Finns tillgänglig i vitt

Pigment

Ytskikt: Polyesterväv
Densitet: Medel
Finns tillgänglig i vitt, grått och svart

Renett

Ytskikt: Polyetenfolie
Densitet: Medel
Finns tillgänglig i vitt

Polyesterkärna

Kärnan är svensktillverkad i 100% polyester.
Denna typen av kärna är väldigt tålig för yttre åverkan.
Brandklass: B-s1, d0

Stil

Ytskikt: Treviratyg
Densitet: Medel
Finns tillgänglig i 28 färger.

Soft

Ytskikt: Polyesterväv
Densitet: Medel
Finns tillgänglig i vitt, grått och svart