BULLERDÄMPNING INDUSTRI

Industrilokaler är oftast stora och väldigt bullriga och vi tillverkar produkter för bullerdämpning i just sådana lokaler. För att uppnå god ljudmiljö bör lokalen förses med både takabsorbenter och väggabsorbenter. Det är viktigt att ljudabsorbenterna är tåliga för de verksamheter som behöver det.

Ett vanligt problem vi stöter på är att olika avdelningar stör varandra och då är våra industridraperier en flexibel lösning, just för att kunna anpassa/avskärma lokalen vid behov beroende på vad de olika avdelningarna tillverkar för stunden.

I vissa industrier finns det maskiner som kan dämpas genom en bullerinbyggnad vilket gör att ljudnivån i resten av lokalen minskar.

Bafflar är ett annat effektivt sätt att få till bullerdämpning i industrilokaler, det är lätt att hitta montageplatser och bafflarna tar det strykande ljudet.

LIVSMEDELSINDUSTRIN

Denna typ av verksamhet ställer höga krav på ljudabsorbenter, att de klarar de hygienkrav som ställs. Absoflex Renett är en hygienabsorbent som klara dessa högt ställda krav. Renett kan monteras som takabsorbent, väggabsorbent eller baffel.

BULLERDÄMPNING AV MASKINER

Vi utför bullerdämpningar och inbyggnader av maskiner m.h.a. bullermoduler. Vi måttanpassar inbyggnader efter era behov.

KONTAKTA OSS

Varje verksamhet och varje lokal är unik, tveka inte på att kontakta oss så kan vi hjälpa just er.

BULLERLÖSNINGAR FÖR INDUSTRI