Enkelt tips för att förbättra ljudmiljön

I veckan gjorde vi mätningar för att utreda en skola. I ett av klassrummen valde vi att tilläggsisolera ovanpå ett undertak. Detta för att få ner efterklangstiden i basen (125 Hz), där det oftast är som svårast att klara kraven.

I klassrummet lade vi upp 18 kvm 45mm tjock regelisolering, som vi spred ut längs ytterkanterna. Efter tilläggsisoleringen fick vi godkända värden.

 

av

Ljuddämpning för hemmiljö

Vi upplever att det är många som har problem med höga ljudnivåer hemma. Det kan vara svårt att hitta någon lämplig ljudabsorbent som smälter in i hemmiljön.

Ett alternativ är att köpa och limma upp undertaksskivor, vilket är ett ganska enkelt montage som ger effekt på den dåliga akustik man upplever.

Läs även vårt artikel Att dämpa ljud och buller i ett rum.

limmade undertaksskivor limmade undertaksskivor limmade undertaksskivor limmade undertaksskivor

Pris på Ecophon Master 600x600x40mm finns här:

 

Pris på Paroc Exclusiv 600x600x40mm finns här:

 

av
,

Sätt färg i undertaket med Valvett ljudabsorbent

En del tycker att vitt undertak är tråkigt, och vill därför måla skivorna. Men NEJ! Detta ska man absolut inte göra om man vill bibehålla undertakets akustiska egenskaper. Undertaksskivorna har en massa små porer som tillåter ljudet att absorberas av skivan. Målar man över skivorna täpper man igen porerna och ljudet studsar istället mot skivan och lokalens akustik försämras.

Är du trött på det vita undertaket, men är fortfarande i behov av det för akustikens skull? Absoflex produkt Valvett är en välvd skiva av polyester som är särskilt framtagen för att läggas i bärverk. Tack vare dess tredimensionella form fungerar den som en bättre ljudabsorbent än en vanlig undertaksskiva.

Valvett har måtten 600x600x50 mm och finns i 29 st olika färger, varav 4 st standardfärger: ljusblå, gul, lime och mörkgrå. Den passar i synligt bärverk med kant A eller kant E, T24 eller T15. Absorbenten kan även monteras på vägg med kardborreband.

Valvett i blandade färger undertak

Valvett i blandade färger undertak

Valvett som matchar Absoflex Anslagstavlor i klassrum på Ållebergsgymnasiet

Valvett som matchar Absoflex Frame i ett klassrum på Ållebergsgymnasiet

 

av
, ,

Buller från intilliggande rum

Ett vanligt ljudproblem både i hemmiljö och arbetsmiljö är störande ljud från intilliggande rum. Kanske hörs samtal, musik eller TV från det andra rummet. De oönskade ljuden kallar vi buller. Ljudtransport är vanligt förekommande via undertak, flankstransmission (ljud via anslutning mot golv, väggar eller tak), dörrar, glaspartier, överhörning via ventilation eller håltagningar. Det kan även bero på undermålig väggkonstruktion.

Reduktionstal
Det mätetal som används för att se hur mycket ljud som transporteras genom exempelvis en vägg kallas reduktionstal (R´w). Ju högre reduktionstal – desto bättre är ljudisoleringen. En ”vanlig enkel” väggkonstruktion, gips-träreglar-gips, ger en ungefärlig ljudreduktion på Rw=30 dB. Riktvärdet för väggkonstruktioner mellan kontor är 35 dB, och mellan kontor-konferensrum 44 dB.

Hitta var ljudet passerar
Placera en bullerkälla (t.ex. en radio) i det ena rummet och lyssna i det intilliggande. Är det möjligt att hitta väggens ”svaga punkt” där ljudet passerar? Det kan vara till exempel håltagningar, ventilation eller mellan golv och vägg. När den svaga punkten är lokaliserad vet man var det behöver åtgärdas.

Vad kan man göra?

  • Ljudabsorbenter kan monteras i rummen för att skapa en lugnare ljudmiljö och lägre ljudnivå. Vilket gör att mindre ljud kan störa intilliggande rum. Ljudabsorbenter kan placeras både i tak, väggar och som skärmar.
  • Om väggkonstruktionen är undermålig eller om ljudet passerar via dörr eller fönster kan ljuddämpande draperier monteras.
  • Komplettera med en ny fristående vägg med isolering om den befintliga väggen är undermålig.
  • Vid de fallen rummen har undertak och väggar som inte går ända upp till bjälklaget så kan ljudtransporten ske genom undertaksskivorna. För att hindra ljudet att passera från det ena rummet till de andra behövs då ett tyngre material i taket (t.ex. Parafon Decibel 42, alternativt lägga gips ovanför det befintliga undertaket).
av

Tips på upphängning av projektor i ett undertak

Under veckan som gått fick vi en fråga på om vi hade något att fästa en projektor i ett konferensrum med ett undertak som innertak. Vi har själva en projektor i vårt konferensrum, där vi hängt upp projektorn i undertaket.

Därför tänkte vi tipsa vidare till er som läser detta. Det är en ganska enkel upphängning, där vi använder oss av bärverksclips och en enkel plåtlåda till projektorn.

Det man ska tänka på är att bärverket håller för vikten av projektorn, om det inte gör det så behöver man förstärka nerpendlingen av undertaket.

Detta är bara en lösning för undertak med synligt bärverk, antingen kant A eller kant E.

av

Ett konstverk av undertak

Hösten 2010 öppnades City Gross i Skara och vi monterade undertaket där. I entrén fick vi uppdraget att tillverka en droppe. Något som vi inte gjort tidigare, men Torbjörn gjorde en noga ritning och vår montör Per fick allt på plats.

En droppe av undertak

En droppe av undertak

montör per

Vår montör Per

av