Vanliga frågor om Akustisk – FAQ

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och funderingar kring akustik. Exempelvis frågor om ljudabsorbenter, olika ljudproblem, montage av ljudabsorbenter etc.

Hur många ljudabsorbenter behöver jag?

Det finns två tumregler för att enkelt beräkna hur många ljudabsorbenter som behövs.

För tak räcker det att montera ljudabsorbenter motsvarande ca 40% av takytan jämt fördelat. För ett rum med måtten 3×6 m motsvarar detta 10 st Palett 1200×600 mm. 3×6 = 18 m², 18×0,4 = 7,2 m², 7,2x(1,2×0,6) = 10 st Palett.

För vägg räcker det att montera ljudabsorbenter motsvarande hälften av längden hos en kortsida och en långsida. Detta gäller för rum med normal takhöjd (ca 2,1-2,8m) och att väggabsorbenternas höjd är minst 1200mm.

Jag hör när grannen spelar musik, vad kan jag göra?

Om du hör när grannen exempelvis spelar musik, dammsuger eller pratar så har du problem med ljudisoleringen. Ljudet färdas igenom eller förbi den skiljande konstruktionen (tak, vägg eller golv). Den skiljande konstruktionen behöver göras bättre, det räcker inte med att montera enstaka ljudabsorbenter i ditt rum eftersom dessa förbättrar ljudet i det rum som de monteras i.

Ett akustikdraperi som monteras utmed hela väggen är en bra första åtgärd. Viktigt att tänka på är att akustikdraperiet täcker hela väggen, annars kan ljudet ta sig förbi. Beroende på förutsättningarna kan ett akustikdraperi ge en förbättring av ljudisoleringen upp till 12 dB vilket motsvarar en hörbar halvering av ljudnivån.

Jag bor bredvid en trafikerad väg och störs av buller via fönster.

Om ljudet sprids via fönster kan Absoflex akustikdraperi monteras. Draperiet har en kärna av stenull eller polyester som hindrar ljudet från att ta sig igenom draperiet samt att akustikdraperiet kortar ner efterklangstiden (ekot) så att ljudmiljön i rummet blir trevligare.

Mitt barn väsnas när han/hon spelar dator, vad kan jag göra?

Att dra ut nätverkskabel ger en tillfällig topp i ljudnivån men är på sikt en effektiv lösning för att hindra höga ljudnivåer vid datorspelande.

En mer diplomatisk lösning är att först se över rummets akustiska förutsättningar. En första åtgärd kan vara att montera ljudabsorbenter på vägg och i tak för att på så sätt korta ner efterklangstiden (ekot). I ett rum med lång efterklangstid kan ett ljud vara upp till 15 dB högre jämfört med ett rum som har kort efterklangstid. Detta betyder att i ett väldämpat rum med kort efterklangstid kan ett ljud uppfattas hälften så högt jämfört med ett odämpat rum med lång efterklangstid.

Jag ska montera en spaltpanel/akustikpanel i mitt vardagsrum, vilken akustikduk ska jag ha?

Akustikduken ska vara luftgenomsläpplig så att ljudet kan passera igenom duken och träffa den bakomliggande absorberande skivan. Notera att enbart akustikduk bakom ribborna inte räcker, akustikdukens huvuduppgift är inte att absorbera ljud.

Absoflex Akustikduk finns i tre färger, svart, grå och vit. Den är luftgenomsläpplig samt brandklassad B-s1, d0. 

OBS! Bygger du en spaltpanel i exempelvis en Padelhall? Spaltbredden får inte vara 4-7 cm, då bollarna kan fastna.