Alltid aktuellt med diskussioner kring akustik, buller och ljuddämpning

Vill man så kan man fastna ute på nätet för att läsa intressanta artiklar kring akustik, buller och ljuddämpning. Högskolan i Gävle är duktiga med att forska kring dessa ämnen, det senaste som jag läst om handlar förskolor. De har valt att följa 17st förskolor för att utreda problemet med att både lärare och elever blir trötta i den ljudmiljö de är i.

De har även fokuserat på att hitta praktiska lösningar och testa dessa, så som mindre barngrupper, väggabsorbenter, ljudbord och andra lösningar. De testar olika lösningar på olika förskolor för att få en uppfattning av vad som ger mest effekt.

Läs gärna mer om denna forskning HÄR

Det som vi arbetar med är ljudabsorbenter, både i tak och på vägg. Detta ger resultat på att lokalerna blir ändamålsenligt rätta om man åtgärdar med bra ljudabsorbenter, rätt mängd och även rätt placering. Det kan ändå bli jobbigt i en lokal på grund av att barngrupperna är alldeles förstora. Det man ska veta är att ljudnivån ökar med varje extra elev som man sätter in i gruppen.

Jag tror på en bra kombination av ovan, alltså bra rumsakustik med lämplig storlek på barngrupperna.

Glada barn

Vi vill ju alla ha glada barn!

Frihängande ljudabsorbenter

En annan väldigt aktuell diskussion är att använda sig av frihängande ljudabsorbenter. Våra kollegor ute på marknaden arbetar väldigt hårt för att dels marknadsföra frihängande ljudabsorbenter men även komplettering med väggabsorbenter. Detta är något som vi har hållit på med enda sedan starten av företaget Absoflex.

Det är kul att det är fler som förstår fördelen med att arbeta med ljudabsorbenter och akustik på detta sätt. Det är så himla tråkigt att vistas i lokaler med dålig akustik, så om det är fler som tillför absorbenter till världen så kan det bli fler lokaler som är trivsamma.

Ljudabsorbenter i konferensrum

Enkelt montage med frihängande absorbenter, monteras mellan lampor och befintlig ventilation.

av

Ett konstverk av undertak

Hösten 2010 öppnades City Gross i Skara och vi monterade undertaket där. I entrén fick vi uppdraget att tillverka en droppe. Något som vi inte gjort tidigare, men Torbjörn gjorde en noga ritning och vår montör Per fick allt på plats.

En droppe av undertak

En droppe av undertak

montör per

Vår montör Per

av

Höra skillnader på olika ljudmiljöer

Hörselskadades riksförbund och deras kampanj Befria Samtalet har varit igång under föregående år och även nu in på detta året. De har en väldigt matnyttig hemsida med mycket information som vi gärna rekommendera att ta en titt på: www.befriasamtalet.se

Klassrum med elever

De har även ute en så kallad ljudsimulator som man kan testa, med den kan man höra skillnader mellan bra och dålig ljudmiljö. Men även hur hörselskadade upplever samma lokal och situation, vilket är annars svårt för en normalhörande människa att förstå.

Testa Befria Samtalets ljudsimulator här: http://www.befriasamtalet.se/ljudmiljosimulatorn

Gula hörselskydd

av