Industridraperi

Ljuddämpande industridraperi

I stora öppna industrilokaler är bullerproblem vanligt förekommande, med hjälp av Absoflex draperier skapas en flexibel avskärmning som minskar detta buller. I jämförelse med hårda avskärmningar så dämpar Absoflex industridraperi buller medan hårda avskärmningar förstärker ljud. Industridraperier skärmar av bullret samtidigt som det fångar upp det oönskade ljudet och dämpar det.​

Denna typ av draperi passar till de flesta typer av industrier, såsom verkstad, tillverkning med mera.​

Draperiet består av 50mm tjocka ljudabsorbenter som är inneslutna av en PVC-väv på ena sidan och PVC-nät på andra sidan, dess konstruktion tillåter tuffa miljöer. Ingen lokal är den andra lik därför måste varje draperi mätas in och specialtillverkas till just den lokal där det skall användas.​

Produktfakta Absoflex Industridraperi

  • Industridraperiet består av kraftig, slät, vävburen duk
  • Mellanliggande ljudabsorbent 50 mm
  • Perforerad duk mot bullerkällan
  • Fasta eller öppningsbara väggar
  • Skräddarsydda inbyggnader
  • Högt buller reduktionstal som väsentligt sänker ljudnivån utanför väggen
  • För bästa effekt kombineras åtgärden med takabsorbenter

Storlek:
Kundanpassade mått.

Tjocklek:
50 mm