HEMMILJÖ

Här hittar du våra produkter för ljuddämpning i hemmiljö.

Det finns många saker som påverkar ljudmiljön i våra bostäder. Det blir vanligare att privatpersoner upplever dålig akustik i hemmet och det är lite olika trender som påverkat detta.

  • Öppen planlösning
  • Hög takhöjd
  • Hårda begränsningsytor så som väggar, tak och golv
  • Minimalistisk inredning

Alla dessa är faktorer som påverkar akustiken och ljudmiljön negativt. Har man möjlighet innan man bygger nytt att påverka dessa faktorer så kommer slutresultatet bli en bättre och trevligare ljudmiljö.

Väggabsorbenter så som vår ljuddämpande akustiktavla kan med rätt placering skapa en trevligare ljudmiljö. Akustiktavlan ger möjlighet för kunden att påverka utseendet, så att det passar in i hemmiljön.

LYHÖRDHET MELLAN GRANNAR

I dag lever vi människor olika liv med olika dygnsrytm som påverkar hur vi störs av varandra. Bor man då i en bostad som har dålig ljudreduktion i mellan våningar och väggar, så påverkas ens liv negativt. Tyvärr finns det inga enkla lösningar som löser detta till 100%, utan felet ligger i byggkonstruktionen.

Den produkt som kan minska lyhördheten genom väggar är vårt ljuddämpande Akustikdraperi. Detta har ett ljudreduktionsvärde på RW 12dB i medel. För bästa effekt bör draperiet/draperierna täcka hela väggytan annars kommer ljudet att komma igenom där det inte täcker.

LJUDABSORBENTER FÖR HEMMILJÖ