IDROTTSHALL

Hur påverkas lärare och elever i gymnastiksalar och sporthallar med dålig ljudmiljö?

Ljudmiljön dvs. rumsakustiken är ofta dålig i gymnastik och sporthallar.

  • Lärare har stora svårigheter att undervisa, elever har svårt för att uppfatta vad som sägs.
  • Lärare måste samla eleverna precis runt omkring sig för att talet skall ”nå ut”. Stora lokaler gör det svårt för ljudet att ”bära ut” och uppfattas.
  • Musikanläggningar kommer ej till sin rätt.
  • Lektioner blir jobbiga med huvudvärk, trötthet och med stor risk för hörselskador i längden.
  • Många lärare befinner sig 6-8 timmar om dagen i dessa salar eller hallar.

ORSAKEN ÄR RUMSAKUSTIKEN

Ljudhårda ytor som har dålig eller obefintlig absorption orsakar långa efterklangstider. Stående ljudvågor (fladdereko) är också vanligt förekommande i samband med långa efterklangstider och uppstår då parallella väggar i rummet reflekterar ljudet fram och tillbaka flera gånger per sekund.

För stora rum typ sporthallar, simhallar etc. som har stora odämpade ytor dämpas ljudriktningarna olika hastigt, därför måste absorbenter placeras jämnt över hela takytan och på väggar så att ljudet så fort som möjligt träffar en absorbent.

Valet av akustikprodukt är mycket viktigt i sporthallar och gymnastiksalar då slitaget är stort på grund av mekanisk åverkan, då speciellt i form av fotbollar, handbollar, basketbollar, innebandy mm. Absorbenterna måste klara stora påfrestningar och mekanisk åverkan.

LÖSNINGEN MED ABSOFLEX

Vi har stor erfarenhet av att åtgärda och förbättra ljudklimatet i gymnastiksalar och sporthallar. Vi har akustikreglerat fler än 500 stora sporthallar och 1000-talet  mindre gymnastiksalar runt om i Sverige.

LJUDABSORBENTER FÖR IDROTTSHALLAR