KONTOR

För att få till en god ljudmiljö på en arbetsplats så finns det olika lösningar, vi jobbar mycket med att dela ner ytan med skärmar/bafflar samt tillföra dämpning i form av tak- och väggabsorbenter.

KONTORSLANDSKAP

I ett kontorslandskap kan det vara svårt att koncentrera sig för att det blir ett sorl av många ljud. Det är bra att dela upp kontorslandskapet med ljuddämpande kontorsskärmar. Oftast behöver det kompletteras med takabsorbenter för att inte ljudet ska studsa vidare via taket. Det är vanligt att det finns ett undertak i kontor, det i sig är ljuddämpande. Vid hög takhöjd kan det med fördel monteras vertikala absorbenter – bafflar, alternativt pendla ner takabsorbenter med vajer.

Vår produkt Valvett är effektiv mot strykande ljud och en trevlig inredningsdetalj.

Rumsakustik i kontor

Inom rumsakustik så finns det framtaget Standarder (SS 25268:2007) för efterklangstider i kontorslokaler. Efterklangstiden talar om hur fort ljudet dämpas i den befintliga lokalen. Ju längre efterklangstiden är desto sämre upplevs ljudmiljön.

Exempel på rekommenderade efterklangstider

Kontorslandskap: 0,4 sekunder
Mötesrum: 0,6 sekunder
Matsal: 0,6 sekunder

LJUDDÄMPNING FÖR KONTOR

Valvett ljudabsorbent i olika färger monterade i bärverkstak

Valvett

Ljudabsorbent för montage i bärverk eller på vägg. Unik design som minskar strykande ljud. 29 olika tygfärger.