Valvett


Absoflex Valvett

Absorbenter i exklusiv design med goda akustiska egenskaper. ​

I kontor och andra lokaler där man både vill åstadkomma bra akustik och en estetiskt tilltalande miljö kan man med fördel sätta upp Valvett takabsorbent.​

Absoflex Valvett består av ett formpressat, ljuddämpande fibermaterial som hjälper till att sänka den allmänna ljudvolymen i ett rum.
På grund av att undertaken målas tätare och tätare är de dåliga på att ta de ljudvågor som tar i taket med en flack vinkel, där är Absoflex Valvett en smidig lösning med sitt helt öppna ytskikt som kan ta dessa strykande ljud.

Sundahus bedömning

Storlek:
600×600 mm

Tjocklek:
50 mm