Taggarkiv: akustikduk

Högsta brandklass

Akustikduk svart och vit på rulle
Nya brandtester bekräftar att Absoflex Akustikduk uppfyller brandteknisk klass: B-s1, d0 enligt euroklass-systemet!
RISE (Research Institutes of Sweden AB ) har 2020-11-03 genomfört provning enligt EN ISO 11925-2 och EN 13823 (SBI) för Absoflex Akustikduk.
 
Resultatet visar att akustikduken uppfyller högsta brandklass för ytskikt: B-s1,d0.
Beteckningarna innebär enligt Boverket:
B – ingen övertändning med 300 kW tändkälla,
s1 – byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd av brandgränsser,
d0 – brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen.
 
Absoflex Akustikduk med bakomvarande ljudabsorbent av typen Absoflex Råämne (stenull med ljudabsorptionsklass A) uppfyller därför både:
 
–  Brandkrav för utrymningsvägar enligt Boverkets allmänna råd: ”I byggnader i klass Br1 och Br2 bör takytor och väggytor i utrymningsvägar ha ytskikt av lägst brandteknisk klass B-s1,d0. Ytskiktet bör fästas på material i brandteknisk klass A2-s1,d0 eller på beklädnad i lägst brandteknisk klass K210/B-s1,d0.” (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4)
 
– Ljudkrav enligt högsta absorptionsklass A (ISO 354  och ISO 11654) vid dikt an montering. En spaltpanel framför akustikduken påverkar absorptionsegenskaperna.
av