,

Rumsakustik & efterklangstid

Rumsakustik är något som alla påverkas av. Vi människor påverkas både fysiskt och psykiskt av ljudmiljön, ibland utan att vi tänker på det. Vad är det egentligen som påverkar god eller dålig ljudmiljö? Vad är rumsakustik? Kan vi mäta akustiken i en lokal?

Ljud är tryckförändringar/vibrationer av luftpartiklar. Vibrationer mellan partiklar leds genom longitudinella vågor genom luft. Då vågen når ett hinder som t.ex. en vägg, reflekteras en del av ljudet tillbaka i rummet. En annan del fortsätter genom väggen och resten absorberas av väggen.

Taluppfattbarhet, ljudnivå och efterklangstid är uttryck som beskriver ljudets egenskaper och ger möjligheten att beskriva ljud med siffror. På B&L Lund, Absoflex, fokuserar vi mestadels på efterklangstiden. Efterklangstid är enligt definition den tid det tar för ljudtrycksnivån i ett rum att sjunka 60 dB sedan en ljudkälla stängts av. Enkelt sagt är det ljudets eko i ett rum. Efterklangstiden är frekvensberoende, vilket innebär att ljudet tystnar olika  snabbt beroende på frekvens. Vid analys av efterklangstiden används Sabines formel:

Namnlös

Namnlös 

Den absorberande ytan (A) är en kombination av avgränsande ytors förmåga att leda ljudet vidare samt absorbera . Om ett rums avgränsande ytor har en hög absorptionskoefficient har rummet en stor absorberande yta, vilket ger rummet en kort efterklangstid. Vid mätning av efterklangstiden studeras olika frekvensers förmåga att absorberas av byggnadsmaterialet. Detta medför att varje frekvens har en egen efterklangstid och därmed också en egen absorberande yta. För att få en god rumsakustik eftersträvas en jämn absorption för de hörbara frekvenserna.

Vi på B&L Lund erbjuder ljudmätningar av efterklangstid i olika typer av lokaler, främst skollokaler. Tveka inte på att slå oss en signal om du är intresserad.

av