Hörsel och akustik är viktigt…

Här har vi samlat på oss kuriosa fakta om akustik och ljud. Vi lägger till information allt eftersom.
Läs och förundras!

Visste du att ordet akustik kommer från grekiskan och betyder att göra sig hörd!?​

Visste du att buller är den fjärde största faktor när det gäller arbetsrelaterade skador i Sverige!?​

Visste du att hörselnedsättning pga. buller är den vanligaste arbetssjukdomen i Europa!?​

Visste du att ca 1,4 miljoner svenskar har nedsatt hörsel – och antalet ökar ganska snabbt!?

Visste du att Över hälften av alla hörselskadade, nästan 770 000, är i yrkesverksam ålder!?

Visste du att ca 150 000 arbetstagare har hörapparat!?​

Visste du att var 4:e patient med svår tinnitus är lärare!?​

Visste du att ca 17% av Sveriges befolkning har tinnitus!?​

Visste du att blåvalen har djurvärldens starkaste läte, 155-188 dB. (Ett jetplan kommer upp i 140 dB)!?​

Visste du att skillnaden mellan det svagaste och starkaste ljudet vi kan höra är 100 000 000 000 000, eller som man brukar säga, 140 dB!?​

Visste du att man inte ska dämpa ett klassrum för mycket, för då minskar taluppfattbarheten?​

Visste du att ljudet går med ca 344 m/s i luft och ca 5100 m/s i stål!?​

Visste du att låga frekvenser (basljud) går igenom de flesta väggar medans höga frekvenser (diskant) studsar tillbaka!?​

Visste du att det uppmätts ljudstyrkor på upp till 135 dB på konserter i Sverige (smärtgränsen går vid 125 dB!?)​

Visste du att hundar kan höra toner upp till 50 000 – 80 000 Hz (dvs väldigt ljusa toner). En frisk människa kan höra upp till 20 000 Hz.​

Visste du att år 1883 mättes ljudnivån på vulkanen Krakatoa upp till 180 dB…16 mil bort!!!? (ett jetplan ger upphov till ca 140 dB ljudstyrka!?)