Ny standard för byggnadsakustik

Den nya standarden ”Byggnadsakustik – ljudklassning av utrymmen i byggnader – vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell” publicerades 2018-01-15.
Den korrekta benämningen på den nya standarden skall vara ”SS 25268:2007+T1:2017” .Hänvisning till SS 25268:2007 innebär hänvisning till den tidigare utgåvan som numera är upphävd.

Mindre justeringar av texter har gjorts i syfte att förtydliga formuleringar från föregående standard. Även ändringar som gäller kravformuleringar för förskola har justerats, utrymmen för personer med nedsatt hörsel har skärpts, etc.

Standarden finns på www.sis.se

av