Ljudabsorption – veckans term inom akustik

Ljudabsorption är det som vi arbetar dagligen med. Vi tar fram lösningar för att ljudet ska dämpas i befintliga lokaler. När ljud i form av ljudvågor studsar mot en vägg så är det olika mycket ljud som dämpas alternativt studsar tillbaka in i rummet. Det som påverkar är materialet i väggen, betong och andra hårda byggmaterial dämpar näst intill inget av ljudet utan det fortsätter att breda ut sig i rummet. Det som är bättre som byggmaterial är trä och gips.

När ljud absorberas omvandlas det till värmeenergi = ljudabsorption.

I vår bransch pratar man om absorptionsfaktorer, det är ett värde på hur bra ett material är på att dämpa ljud. Tar man betongväggen igen som exempel så har den en absorptionsfaktor mellan 0,01 och 0,02. Absorptionsfaktor 1 är max när man pratar om detta.

Om betong är det sämsta man kan ha i ljudabsorptions grad, så är så kallade porösa material bäst. Med porösa material menar man mineralull, som till exempel glasull och stenull.

Effekten av absorptionen påverkas av flera faktorer:

  • Frekvensberoende, absorptionsförmågan är olika över ljudets frekvenser.
  • Tjockleken, påverkar också hur bra materialet dämpar ljud
  • Montagesätt, samma material kan ge olika effekt beroende på hur och var man monterar den.
av