Akustikakuten – Hjälp från start till mål

Med #akustikakuten visar vi våra kunder och samarbetspartners vilken kunskap vi besitter och på vilket sätt vi kan erbjuda er stöttning med eventuella ljudproblem. Vi har en gedigen erfarenhet från ljudproblem från ”verkligheten” där vi givits möjlighet att ta fram kundspecifika åtgärdsförslag.

Underlag för god akustik

Detaljerade ritningar säger mycket om hur en fastighet ser ut, men inte allt. Det är ibland möjligt att konstatera brister vid val av konstruktioner och lösningar, redan på ritningsstadiet. Men ibland krävs det mer djupgående analyser för att kunna hitta grunden till ett ljudproblem.

Vi använder oss i huvudsak av mätutrustning från www.norsonic.se då vi utför mätningar i syfte att lösa konstaterade ljudproblem i er verksamhet. Som basutrustning vid kundbesök tar vi med oss med oss modern ljudnivåmätare, rundstrålande högtalare och hammarapparat för stegljudsnivåmätning.

Denna utrustning använder vi oss av för att ta fram förbättringsåtgärder, men framför allt för att konstatera vad ljudproblemet egentligt är. Då vi gjort en bedömning vad problemen kommer från, har vi goda förutsättningar att ta fram ett passande åtgärdspaket.

För att kunna åtgärda ett ljudproblem på ett effektivt sätt är det viktigt att inledningsvis vilken typ av problem som finns.

Akustikakuten – Steg för steg

 • 1. Beskrivning

  Beskriv hur ni upplever ljudproblemet.

 • 2. Underlag - Bilder

  Bifoga bilder på hur era lokaler ser ut

 • 3. Underlag - Ritningar

  Bifoga även ritningar (planritning med rumsnummer, ventilationsritning mm) om det finns att tillgå.

 • 4. Första kontakt

  Vi kontaktar er via telefon och/eller mail för att bilda oss en tydligare förståelse för problemet.

 • 5. Besök och Ljudmätning

  Vid behov bokar vi in tid för besök, då vi tar med mätutrustning efter behov.

 • 6. Lösning

  Vi tar fram åtgärdsförslag med ljudabsorberande produkter eller andra alternativa lösningar efter behov.

 • 7. Återkoppling

  Ni går igenom det underlag som vi skickar till er, då ni tar ställning om ni önskar gå vidare med genomförande av åtgärd.

 • 8. Montage

  Vi erbjuder montagehjälp av de produkter som vi har möjlighet att tillhandahålla.

 • 9. Uppföljning

  För att säkerställa att åtgärden uppfyller vad som är överenskommet, utför vi även mätningar efter åtgärd.

Typer av ljudproblem

Många utmaningar med ljud (som mer eller mindre tydligt kan kopplas till själva fastigheter) går att dela in i de fem parametrar du ser i slidern nedan.

Utöver dessa finns en mängd fler ljud som kopplas till verksamheten som t ex:

 • Kollegor som pratar högt eller barn som skriker.
 • Kopiatorer som låter
 • Ljud från datorer, projektorer, servrar och annan elektronisk utrustning.