Taggarkiv: frekvens

Decibel – vad är det?

Decibel är ett så kallat logaritmiskt mått, som mäter ljudnivåer. För att förklara hur en logaritmisk skala fungerar så är det enklast att ge några exempel. Om ljudeffekten ökar med 3decibel så är det en fördubbling av ljudeffekten. Det innebär att 65decibel är dubbelt så starkt som 62decibel.

Ljud är tryckvariationer i luften, dessa kallas för ljudvågor.

Amplitud är ljudets styrka och det är det som är decibel.

Frekvens är ljudets tonhöjd och anges i Herts (Hz). Ju fler hela svängningar under 1 sekund, desto högre blir ljudets tonhöjd. Hög tonhöjd är ljusa ljud som kallas diskanttoner. Låg tonhöjd är då mörka ljud och kallas för bastoner.

Örats dynamiska arbetsområde är mycket stort. Förhållandet mellan ljudtrycket vid smärtgränsen och det nätt och jämt uppfattbara ljudtrycket, är mer än ett till en miljon! För att anpassa mätskalan till örats stora arbetsområde samt till hur vi upplever styrkan hos ljud med olika ljudtryck används en logaritmiskskala för att beskriva ljudets styrka.

Ett normalt samtal brukar ha en ljudstyrkenivå mellan 60-70decibel.

Örats känslighet varierar med ljudets frekvens.

Som ett riktvärde gäller att en ökning av ljudtrycksnivån med 8-10decibel av de flesta människor upplevs som en fördubbling av hörselintrycket, det vill säga ljudet upplevs som dubbelt så stark.

Decibel - en decibelskala från minsta hörbara ljud till högsta ljudnivå

En decibelskala över olika ljud och dess ljudstyrka.

Ett sätt att minska ljud- och decibelnivån är att använda sig av olika ljudabsorbenter som skärmväggar, draperier och akustiktavlor. Detta är en effektiv lösning för att få ner ljudnivån på t.ex. arbetsplatser där den ofta kan vara hög.

av