Montage av ljudabsorbenter under sportloven

Nu när det är sportlov runt om i Sverige passar det bra att vi monterar ljudabsorbenter i skolorna. Det är vanligt för oss att Kommunerna har beställt ljudabsorbenter med montage under just dessa veckor. Det är inte lika mycket människor som är i lokalerna vilket underlättar vid montage.

Här monteras Sport och Slagtavla i en gymnastiksal.

Ljudabsorbenter gymnastiksal

Ljudabsorbenter: Absoflex Sport och Slagtavla.

 

Ljudabsorbenter i gymnastiksal

Ljudabsorbenter: Absoflex Sport och Slagtavla.

 

Det monterades även ljudabsorbenter i en musiksal, det behövde Palett Bas för att få en bra ljudmiljö där. I utrymmen med hårda väggar, golv och tak behövs tjockare ljudabsorbenter. Palett Bas är 10 cm tjock och dämpar basljud effektivt.

Ljudabsorbenter i musiksal

Palett Bas som takabsorbenter i musiksal.

av