Kontor – bättre akustik?

Idag är det väldigt populärt med öppna kontorslandskap, tyvärr kan detta medföra att akustiken blir ohållbar. Särskilt när det är kontor där man pratar mycket i telefon som t.ex. Callcenter.

Vad kan man då göra för att få bättre akustik?

Alla lokaler är olika och kräver olika akustikåtgärder, men lite grunder för hur man ska tänka hade jag tänkt dra här. Det som vi tittar på först är hur stor lokalen är, alltså dess längd, bredd och takhöjd. Ju större lokalen är desto längre blir efterklangstiden. Det vill säga ekot i rummet, hur länge ljudet håller sig kvar i rummet.  Lång efterklangstid uppfattas ofta som väldigt jobbig i kontor. Kyrkor är urtypen för lokaler med lång efterklangstid, där brukar det bara vara en person som talar. I fallet med kyrkan är det bra att ljudet når fram till alla i församlingen. Det skulle bli besvärligt att ha kontor i en kyrka om alla ska prata i telefon samtidigt, det skulle bli ett surrande av ljud.

Nog om lokalens utformning, en annan sak är vad det är för material i väggar, tak och golv. Hårdare ytor desto sämre är akustiken. Träväggar är betydligt bättre än betongväggar.

Om man har problem med akustiken i ett kontor så vill man ha detta åtgärdat, för buller och dålig ljudmiljö påverkar de som arbetar negativt. Det finns lite saker att tänka på när man letar efter ljuddämpande produkter, absorbenter.  Det är både tjocklek och mängden absorption som spelar roll i detta fall. Det finns personer som pratar om ljuddämpande gardiner, och visst tyger dämpar ljud men inte alla ljud. Tyger dämpar i de höga frekvenserna, det vill säga ljusa ljuden. Om man enbart förlitar sig till gardiner så blir dämpningen av ljudet ojämnt i lokalen.

Det mänskliga talet ligger från de låga frekvenserna 125Hz upp till de höga frekvenserna ca 8000Hz. Det visar på att för att lyckas med ljuddämpningen i ett kontor bör man dämpa jämnt över alla frekvenser. Dessutom så finns det mängder med datorer som avger sig fläkt ljud som är väldigt lågfrekvent.

Det är ganska vanligt att det finns ett heltäckande undertak i taket, som många kallar för akustiktak. Det kan vara ett bra tak men det kan också vara dåligt för akustiken. Det är här tjockleken på skivorna kommer in, ju tjockare skivor det finns i taket desto bättre dämpar de.  Råkar man ha väldigt tunna skivor och upplever att akustiken är dålig så kan man uppgradera taket till tjockare skivor.

Exempel på ett heltäckande undertak

Exempel på ett heltäckande undertak

I de kontor där det inte finns ett heltäckande undertak kan man montera upp enstaka ljudabsorbenter, det finns mängder med olika varianter av absorbenter på marknaden. Det som vi valt att arbeta med är 50mm tjocka absorbenter för att få till en bra dämpning. Ett ungefärligt antal absorbenter som behövs är 40 % av den totala takytan i rummet. Är rummet väldigt stort så behövs det mer och är det väldigt högt till taket kan det behövas väggabsorbenter.

Exempel på väggabsorbenter i ett kontor

Exempel på väggabsorbenter i ett kontor

Kontorsskärmar

Kontorsskärmar är också ett bra alternativ till att rätta till akustiken och skärma av arbetsplatser. Det finns de som skärmar av arbetsplatser med bokhyllor och de fyller sin funktion som avskärmning men kan tyvärr förvärra akustiken. Detta beror på att bokhyllor är hårda och ljudet studsar mot hårda ytor, det kan bli jobbigt att sitta och prata in i en bokhylla eftersom ljudet studsar tillbaka väldigt snabbt. Problemet med hårda ytor gäller tyvärr också kontorsskärmar som är av hårt material, så som glas och trä. De skärmar som är bra är de som dämpar ljudet, alltså ljudreduktion och inte ljudisolering.

Kontorsskärmar med takabsorbenter

Kontorsskärmar med takabsorbenter från Absoflex

av