Resultatet av vår akustikkurs

Vi har under de senaste åren försökt utbilda våra kommuner runt om i landet, genom att bjuda dem till oss på en kostnadsfri kurs i akustik. En av våra deltagande kommuner var stadsdelen Årsta-Enskede-Vantör från Stockholm. Sedan de var här har de tagit tag i alla sina förskolelokaler. De har sett till att förskolorna fått beställa ljudabsorbenter för att få en trevligare ljudmiljö. De har även arbetat med ljus och luft för att få en så bra miljö som möjligt. Efter deras projekt har de gjort en film om vad de åstadkommit, ni ser den här nedan.

av