Akustiktips till lärare – från lärare

Här har vi försökt samla pedagogiska och praktiska tips för personal som arbetar i skolor angående buller. Tipsen kommer från oss själva, internet och publikationer. Om ni har några tips som vi missat kontakta oss gärna på info@bllund.se

FörskolaTips för att skapa en bättre ljudmiljö i förskolor och daghem.

 • Klä in leklådorna med liggunderlag så att ljudet dämpas när barnen slänger ner leksakerna.
 • Montera ljuddämpande tassar på stolarna.
 • Lägg dämpande matta, typ gummimatta, under en vaxduk på borden för att dämpa ljudet från slag med bestick och glas.
 • Skärma av större rum i olika avdelningar. Förslagsvis med bullerdämpande skärmväggar eller ljuddämpande textildraperi.
 • Lägg ut gummimatta på golvet för att minska ljudet när tex. leksaker eller pussel faller ner från bord.
 • Köp ett ljudöra för att se när ljudnivån är oacceptabel (notera dock att vissa äldre barn kan tycka att ljudörat är rolig när den lyser så skriket blir uppmuntrat istället för tvärtom).
 • Montera ljudabsorbenter i tak och på väggar.
 • Kontrollera ventilationen – flödet, placering av fläktrum.
 • Köp in klädda möbler och ha mycket textilier.
 • Dämpa belysningen – detta lugnar alla.
 • Dela upp barnen i mindre grupper.
 • Ha speciella lek och springrum som är extra dämpande med mycket kuddar och ljudabsorbenter.
 • Placera inte bullriga aktivitetsrum i anslutning till t ex bibliotek, studierum och dylikt.
 • Ha återkommande möten där alla får komma med idéer på hur man kan dämpa bullret i skolan.
 • Skrik aldrig till barnen utan var ett föredöme och prata i normal samtalston, detta gör nästan alltid att barnen också sänker sin röst.
 • Var vänd mot barnet du pratar så att barnet förstår och hör dig ordentligt. När man är bortvänd mot någon så försvinner de högre frekvenserna och man upplever det svårare att uppfatta rösten.
 • Använd plastprodukter (t ex lådor, hinkar och dylikt) istället för metall.
 • Använd hållbara plastbestick istället för metallbestick.
 • Använd plastglas istället för vanliga glas.

SkolaHjälp till att sänka bullret i skola, gymnasium och utbildningsutrymmen.

 • Placera ljudabsorbenter längre bak i klassrummet då tidiga reflexer är nödvändiga för taluppfattbarheten längre bak i klassrummet.
 • Tala direkt mot eleverna istället för vänd mot tavlan. Stå även hellre i ett hörn än mitt i rummet och prata.
 • Vid inköp av projektorer och datorer skall ljudnivån betänkas.
 • Placera elever med hörselskador och med annan språkbakgrund längre fram i klassrummet.
 • Montera ljuddämpande tassar på stolarna.
 • Skärma av större rum i olika avdelningar. Förslagsvis med bullerdämpande skärmväggar eller ljuddämpande textildraperi.
 • Placera inte bullriga aktivitetsrum i anslutning till tex. bibliotek, studierum och dyl.
 • Kontrollera ventilationen – flödet, placering av fläktrum i relation till klassrum.
 • Köp in klädda möbler och ha mycket textilier (betänk dock allergirisker).
 • Ha återkommande möten där alla får komma med idéer på hur man kan dämpa bullret i skolan.
 • Dämpa inte ett rum för mycket då taluppfattbarheten minskar vid för hög dämpning.
 • Sätt tätningslist under bänklocken.

MusiksalarTips för musiklärare att skapa en bättre arbetsplats med mindre buller.

 • Låna/köp ett ljudöra för att se när ljudnivån är oacceptabel (notera dock att vissa kan tycka att ljudörat är rolig när den lyser så bullret blir uppmuntrat istället för tvärtom)
 • Installera decibelmätare som automatiskt slår ifrån strömmen när ljudnivån övergår en viss gräns.
 • Montera ljudabsorbenter i tak och på väggar.
 • Dämpa inte ett rum för mycket. Ha istället ljuddämpande textildraperi för att kunna reglera dämpning vid tex. trummor (mer dämpning) och sång (mindre dämpning).
 • Köp in klädda möbler och ha mycket textilier (betänk dock allergirisker).
 • Ha återkommande möten där alla får komma med idéer på hur man kan dämpa bullret i skolan.
 • Köp in digitala trumset så att man själv kan styra volymen.
 • Köp anpassade hörselproppar till musiklärare och även vanliga till elever.
 • Ha mindre grupper vid instrumental undervisning.
 • Placera trumset på dämpande mattor (t ex i gummi) för att förhindra att ljudet fortplantar sig via golvet till andra rum.
 • Be kommunens skyddsingenjörer eller liknande komma ut och göra ljudmätningar.
 • Använd digitalpiano istället för akustiskt piano.
 • Fyll bastrumman med textilier.
 • Använd mjuka poddar på trumstockarna om detta är ett alternativ.
 • Gaffatejpa cymbaler och high hat från mitten och utåt.
 • Använd mindre och lättare cymbaler.

ReferenslistaLänkar och titlar där vi hämtat tipsen ifrån.

Folkhälsomyndigheten – Boken Bullret bort!
Arbetsmiljöverket – Boken Att se, höra och andas i skolan
Arbetsmiljöverket – Musik och höga ljudnivåer.
Webbsidan om hörsel, ljud och buller – dbdbdb.nu