, , , , , , , ,

Corner®

Unik basabsorbent Patentsökt

Basabsorbent för alla typer av lokaler med hårda begränsingsytor och ljudproblem i de låga frekvenserna – runt 125 Hz.

Extremt effektiv basabsorbent

I lokaler med hårda byggmaterial så som betong och tegel ligger basljuden ofta kvar länge – de har lång efterklangstid. För att skapa bra akustik i sådana lokaler måste det tillföras ljudabsorbenter som dämpar de låga frekvenserna annars kan det vara svårt att uppfatta vad som sägs i rummet. För att lyckas dämpa dessa ljudfrekvenser måste materialet vara tjockt och tungt. Ljudabsorbenter som placeras i hörn har visat sig vara extremt effektiva.

​Absoflex Corner® basabsorbent har en patentsökt utformning som kombinerar hörnplaceringen med en tjock ljudabsorbent vilket ger optimal ljudabsorption för dessa lokaler. Absoflex Corner® består av två tjocka mineralullsskivor, totalt 150mm tjock med hög densitet. Ytskiktet kan vara antingen vit glasfiberväv eller Trevira tyg som går att få i ett flertal kulörer. Formatet på den yttersta skivan är 600x1200mm. Basabsorbenten monteras enkelt med metallbyglar på både vägg och i tak.Format

Storlek:
1200×600 mm
2400×600 mm

Tjocklek:
150 mm

Ljudabsorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.

ljudabsorption_corner

Ytskikt

Standardytskikt

Övriga ytskikt


av
, , , , , , , , ,

Palett

Palett Ljudabsorbent för alla typer av lokaler

Palett är en klassisk ljudabsorbent som effektivt dämpar ljud och buller, skapar bättre akustik i lokaler där buller och lång efterklangstid förekommer. Palett ljudabsorbent är en 50 mm tjock skiva med ett ytskikt av vit glasfiberväv perfekt för ljuddämpning. För lokaler där ljudabsorbenter saknas reflekteras ljudet i tak, golv och väggar vilket ger en lång efterklang, mycket buller och störande ekon. Därför kan det behövas bullerdämpning i lokalerna. Summan av allt reflekterat ljud ger totalt högre ljudnivå än det direkta ljudet och måste därför dämpas med absorbenter. På så sätt får man en bra ljuddämpning med hjälp av ljudabsorbenter. Placeringen av en ljudabsorbent är viktig för att ge lokalen rätt bullerdämpning. Med Palett ljudabsorbent rätt monterade erhålls följande:

  • Ljudnivån sänks
  • Efterklangstiden minskar
  • Effektiv bullerdämpning
  • Enskilda ljudreflexer dämpas


Format

Storlek:
1200×600 mm
1200×975 mm

Tjocklek:
50 mm

Ljudabsorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.

ljudabsorption_palett

Ytskikt
Montagesätt

Tak distans

palett_tak_distans

Tak dikt an

Absoflex absorbent tak dikt

Diagonalt

palett_diagonal

Vägg dikt an

palett_vagg_dikt_an

Vägg distans

palett_vagg_distans


av
,

Palettskärm

Palettskärmvägg kostnadseffektiv rumsavdelning

Bullerdämpande skärmvägg för alla typer av lokaler till exempel skola, förskola, dagcenter och kontor.

Palettskärm är en mer prispressad variant av vår kontorsskärm framtagna för att enkelt användas som flexibla skärmväggar i olika typer av skolmiljöer. Flexibiliteten ligger främst i att kopplingen mellan enheterna gör det enkelt att flytta och placera ut skärmväggen i önskvärd position. Även det faktum att man i t.ex. förskolemiljö enkelt kan se över skärmarna (de lägre varianterna), gör att skärmen lämpar sig bra till förskola. Med de ljudabsorberande akustikskivorna tillför skärmarna även en ljuddämpning i hela rummet.

Fungerar även utmärkt som anslagstavla.​

Palettskärmvägg är framtagen för att:

  • dela av ett rum på ett snyggt och smidigt sätt
  • tillföra ljuddämpande material till en stökig/högljudd miljö
  • skärma av en del av ett större rum
  • dämpa oljudet från en diskinlämning i en matsal
  • rulla bort skärmväggarna när de inte behövs/städning
  • absorbenterna i skärmarna har ett ytskikt av vit glasfiberväv
Går ej att beställa på webben, ring oss på 0500-491355 för mer info.


Format

Bredd:
649 mm
1034 mm
1259 mm

Höjd:
649 mm
1034 mm
1259 mm
1643 mm
1867 mm

Tjocklek:
69 mm

Ljudabsorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent.

Skolskärm ljudabsorption

Ytskikt
Fotalternativ

Höjdmått stödfötter

Stödfot med låsbara hjul

Stödfot med hjul


Stödfot med ställbara fötter

Stödfot med fötter


Stödfot med tassar

stodfot_med_tassar


av
, , , , , , ,

Palett Bas

Palett Bas är effektiv mot basljud

Palett Bas är en ljudabsorbent framtagen för att ta dämpa ljud i de lägre frekvenserna – alla basljud (oktavband 125 Hz). För att dämpa basljud krävs det tjockt och tungt material. Därför består Palett Bas av två 50 mm tjocka mineralullsskivor med hög densitet. Montaget sker dolt då byglarna fästs på den bakre skivan.

Hårda lokaler

I lokaler med hårda byggmaterial så som betong och tegel krävs det tjockare ljudabsorbenter för att lyckas dämpa ljudet jämt. Om efterklangstiden är ojämn i ett rum blir det svårt att förstå vad som sägs eftersom det är ojämnt dämpat i rummet. Det är basljuden som lätt sticker iväg och ligger kvar länge. Denna ljudabsorbent är särskilt framtagen för dessa lokaler – för att dämpa basljuden.


Går ej att beställa på webben, ring oss på 0500-491355 för mer info.Format

Storlek:
1200×600 mm
1200×975 mm

Tjocklek:
100 mm

Ljudabsorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.

ljudabsorption_palett_bas

Ytskikt
Montagesätt

Tak distans 50mm

palett_bas_tak_distans

Tak distans 15mm

palett_bas_tak_15_distans

Tak dikt an

palett_bas_tak_dikt

Diagonal

palett_bas_diagonal

Vägg dikt an

palett_bas_vagg_dikt

Vägg distans

palett_bas_vagg_distans


av
, , , ,

Sonett

Sonett ljudabsorbent

Tålig ljudabsorbent som passar i många typer av lokaler, till exempel korridorer och uppehållsrum i skolor.

Den gedigna trådkorgen som omger akustikplattan utgör ett bra skydd vid slag och stötar och i skolor kan det ibland vara nödvändig. Kan med fördel monteras i korridorer eller klassrum där det finns risk för vandalisering. Korgen gör att skivan inte kan falla ner.
Format

Storlek:
1200×600 mm
1200×985 mm

Tjocklek:
50 mm

Ljudabsorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.

Sonett ljudabsorption

Ytskikt
Montagesätt

Trådkorg tak

korg_tak


Trådkorg bärverkstak

korg_tak


Trådkorg vägg distans

korg_vagg_distans


Trådkorg vägg dikt an

korg_vagg_dikt

av
, , , , ,

Sport

Ljudabsorbent för alla typer av lokaler som utsätts för slag och stötar, till exempel idrottshallar, ishallar och andra träningslokaler.

Ljudabsorbent som står emot slag

Ljudabsorbent för stora rum typ sporthallar, simhallar etc. som har stora odämpade ytor dämpas ljudriktningarna olika hastigt, därför måste ljudabsorbenter placeras jämnt över hela takytan och på väggar så att ljudet så fort som möjligt träffar en ljudabsorbent.

Valet av ljudabsorbent är mycket viktig i sporthallar och gymnastiksalar då slitaget är stort på grund av mekanisk åverkan, då speciellt i form av fotbollar, handbollar, basketbollar, innebandy mm. Ljudabsorbenterna måste klara stora påfrestningar och mekanisk åverkan.​

Absoflex Sport har testats i det standardiserade bolltestet och klarar den högsta klassen för slagtålighet. Trådkorgen som ljudabsorbenten monteras i klarar corrisionsklass C2.
Format

Storlek:
1250×600 mm
1250×650 mm
1250×1025 mm

Tjocklek:
50 mm
100 mm
150 mm

Ljudabsorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.

Sport ljudabsorption

Ytskikt
Montagesätt

Tak

sport_tak


Bas tak

sport_tak


Diagonal

sport_diagonal


Bas Diagonal

sport_bas_diagonal


Vägg

sport_vagg


Bas Vägg

sport_bas_vagg


Corner

sport_corner


av