Ljudabsorbenter – tips på olika typer av absorbenter

Det finns olika typer av ljudabsorbenter som bygger på olika material/konstruktioner. De vanligaste och mest effektiva ljudabsorbenterna är porösa ljudabsorbenter, exempelvis mineralull och textilier.

Sedan finns det membranabsorbenter som kan vara effektiva lågfrekvensabsorbenter och hålrumsabsorbenter kan fås att fungera vid en viss bestämd frekvens.

Oftast finns det så kallade naturliga absorbenter i rum så som möbler, inredning i form av textilier, gardiner med mera, som hjälper till med att dämpa ljudnivån i ett rum.

Det som vi använder till våra ljudabsorbenter är så kallade porösa absorbenter, det vi använder mest är skivor av mineralull. Vi har en skiva som är av 100% polyester som vi använder i vissa ljudabsorbenter.

Det som händer med porösa material är att de öppna porerna orsakar energiförluster hos en inträngande ljudvåg genom att rörelseenergi övergår till friktionsvärme.

Mineralullsskiva som ljudabsorbent

På bilden ovan är det vår tygabsorbent i genomskärning, alltså det är mineralullsskivan ni ser. Det är vad vi har som innehåll i majoriteten av våra ljudabsorbenter. Sedan ser ni även det vita tyget som vi klär mineralullsskivan med. Man ser aldrig mineralullen, för vi har tyg runt alla kanter på våra ljudabsorbenter.

ljudabsorbent polyester

På bilden ovan visas ljudabsorbent av polyester, den är gjord av återvunnen plast. Den använder vi inte i lika stor utsträckning i våra ljudabsorbenter, men det kommer mer och mer.

Göra egna ljudabsorbenter

Man kan absolut göra egna ljudabsorbenter, det är bra man använder sig av en ganska tjock skiva som själva ljudabsorbenten. Vi använder oss av 5cm tjocka skivor för att få en bra ljudabsorbent. Använd gärna någon av förslagen som skrivits om ovan, mineralull eller polyester, sedan kan man välja att klä dessa helt i valfritt tyg. När man väljer tyg ska man se upp med att välja ett tyg som är helt tätt. Med det menas att man måste kunna blåsa igenom tyget för att det ska vara lämpligt att använda till en ljudabsorbent.

av