, , , , , ,

Soft®

Soft Ljudabsorbent

Ljudabsorbent för lokaler med högt ställda allergikrav, till exempel i förskolor och på sjukhus.

Kärna av 100% polyester. Termiskt bundet utan kemiska tillsatser eller bindemedel. Helt försluten med ytskikt av nonwovenduk 100% polyester.

Ljudabsorbent som klarar hårda allergikrav

Skapar inte allergier, hudirritation eller irritation av luftvägar. Luktfritt, ruttnar eller möglar inte och avger inga emissioner. Ingen personlig säkerhetsutrustning krävs vid hantering av materialet. Vit ljudabsorbent medför en god ljusreflektans.

Ljudabsorbenternas placering i din lokal är viktig för att ge rätt ljuddämpning. Med Absoflex Soft® ljudabsorbenter rätt monterade erhålls följande:

  • Ljudnivån sänks
  • Efterklangstiden blir kortare
  • Effektiv bullerdämpning
  • Enskilda reflexer dämpas
Format

Storlek:
1200×590 mm
1200×975 mm

Tjocklek:
50 mm

Ljudabsorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.

Soft ljudabsorption

Ytskikt
Montagesätt

korg_tak


Trådkorg (tak rostfri)

korg_tak


Trådkorg (vägg distans)

korg_vagg_distans


Byglar (tak distans)

palett_tak_distans


Byglar (tak dikt an)

palett_tak_dikt


Byglar (diagonal)

palett_diagonal


Byglar (vägg distans)

palett_vagg_distans


Byglar (vägg dikt an)

palett_vagg_dikt_an

Dokument
Arkitekter