, , , , , , ,

Palett Bas

Palett Bas är effektiv mot basljud

Palett Bas är en ljudabsorbent framtagen för att ta dämpa ljud i de lägre frekvenserna – alla basljud (oktavband 125 Hz). För att dämpa basljud krävs det tjockt och tungt material. Därför består Palett Bas av två 50 mm tjocka mineralullsskivor med hög densitet. Montaget sker dolt då byglarna fästs på den bakre skivan.

Hårda lokaler

I lokaler med hårda byggmaterial så som betong och tegel krävs det tjockare ljudabsorbenter för att lyckas dämpa ljudet jämt. Om efterklangstiden är ojämn i ett rum blir det svårt att förstå vad som sägs eftersom det är ojämnt dämpat i rummet. Det är basljuden som lätt sticker iväg och ligger kvar länge. Denna ljudabsorbent är särskilt framtagen för dessa lokaler – för att dämpa basljuden.
Format

Storlek:
1200×600 mm
1200×975 mm

Tjocklek:
100 mm

Ljudabsorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.

ljudabsorption_palett_bas

Ytskikt
Montagesätt

palett_bas_tak_distans

Tak distans 15mm

palett_bas_tak_15_distans

Tak dikt an

palett_bas_tak_dikt

Diagonal

palett_bas_diagonal

Vägg dikt an

palett_bas_vagg_dikt

Vägg distans

palett_bas_vagg_distans

Dokument
Arkitekter

Revit 3D modeller:
Produktmodell. Bas

Byggvarudeklarationer:
BVD Absorbent Palett Bas