, , , ,

Akustikdraperi

Akustikdraperi – ljuddämpande gardiner

Ljuddämpande gardin för alla typer av lokaler där man vill reglera akustiken eller skapa effektiv avskärmning till exempel musikskolor, samlingslokaler, konserthus och hemmabiorum.

I en lokal där man behöver olika akustiska förutsättningar vid olika tillfällen bör man ha en flexibel ljudabsorbent i t. ex. en musiksal kräver olika mycket dämpning för att komma till sin rätt.

Absoflex ljuddämpande draperi gör lokalen olika dämpad i utdraget respektive i ihopskjutet läge. Det är också en utmärkt rumsavskiljare för att dela en lokal så att olika aktiviteter inte ljudmässigt eller visuellt stör varandra. Draperiets ljuddämpande egenskaper är mycket bättre än ett vanligt draperi eller gardin.

Det ljuddämpande draperiet består av ett tåligt yttertyg med fem fack fyllda med fem ljudabsorberande mineralullsskivor. Tyget kan fås i ett flertal kulörer. Draperiets tjocklek är 25mm, bredden 140cm i utdraget läge och höjden kundanpassas till max 300cm. I ihopskjutet läge bygger draperiet 15cm.

Det monteras i ett robust skensystem som kan vara antingen vägg- eller takmonterat. Flera draperier kan monteras ihop efter varandra.

Akustikdraperiets effekter

 • Dämpar störande ljudkällor
 • Reglerbar ljudabsorption (Klass A)
 • Utmärkt rumsavskiljare
 • Sänkt ljudnivå
 • Effektiv ljudavskärmning


Höjd: < 3000 mm
Tjocklek: 25 mm
Bredd: 1400 mm (130 ihopvikt)

av

Industridraperi

Ljuddämpande industridraperi

I stora öppna industrilokaler är bullerproblem vanligt förekommande, med hjälp av Absoflex draperier skapas en flexibel avskärmning som minskar detta buller. I jämförelse med hårda avskärmningar så dämpar Absoflex industridraperi buller medan hårda avskärmningar förstärker ljud. Industridraperier skärmar av bullret samtidigt som det fångar upp det oönskade ljudet och dämpar det.​

Denna typ av draperi passar till de flesta typer av industrier, såsom verkstad, tillverkning med mera.​

Draperiet består av 50mm tjocka ljudabsorbenter som är inneslutna av en PVC-väv på ena sidan och PVC-nät på andra sidan, dess konstruktion tillåter tuffa miljöer. Ingen lokal är den andra lik därför måste varje draperi mätas in och specialtillverkas till just den lokal där det skall användas.​

Produktfakta Absoflex Industridraperi

 • Industridraperiet består av kraftig, slät, vävburen duk
 • Mellanliggande ljudabsorbent 50 mm
 • Perforerad duk mot bullerkällan
 • Fasta eller öppningsbara väggar
 • Skräddarsydda inbyggnader
 • Högt buller reduktionstal som väsentligt sänker ljudnivån utanför väggen
 • För bästa effekt kombineras åtgärden med takabsorbenter


Storlek:
Kundanpassade mått.

Tjocklek:
50 mm

av
,

PVC-ridå

PVC-ridå – mot buller

Effektivt skydd mot drag, kallras, damm och buller.

Vår ljudreducerande PVC-ridå för industri fungerar som en barriär mellan bullerkällan och den del man vill ha det lugnare i. PVC-ridån i sig dämpar inte ljud utan måste kompletteras med absorbenter på vägg och tak om man vill att bullernivån ska sänkas.

Egenskaper:

 • Består av glasklar transparent PVC-strips och medger full insyn genom väggen.
 • Skyddar mot damm, drag och kyla.
 • Har ett högt buller reduktionstal vilket väsentligt sänker ljudnivån utanför väggen.
 • Möjlighet till passage var som helst genom väggen.
 • Finns som fasta eller rörliga sektioner.
 • Finns med olika strips-bredd och tjocklek, även andra färger.

Kontakta oss för ytterligare information, konsultation eller för offert.Bredd:
200 mm
300 mm
400 mm

Tjocklek:
2 mm
3 mm
4 mm

Överlappning:
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm

av